Wnioski o wsparcie dla morskich wiatraków tylko do końca marca

Wnioski o wsparcie dla morskich wiatraków tylko do końca marca
Vattenfall

W informacji skierowanej do przedsiębiorców chcących skorzystać z pomocy publicznej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych Urząd Regulacji Energetyki informuje, że powinni oni złożyć wnioski o wsparcie w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca br.

Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że w tym tygodniu wchodzi w życie ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, która daje możliwość przyznania wytwórcom prawa do pokrycia tzw. ujemnego salda, czyli różnicy pomiędzy rynkową ceną energii, a ceną umożliwiającą pokrycie kosztów wytwarzania energii elektrycznej na morzu. Wsparcie będzie wypłacane na zasadzie kontraktu różnicowego.

Przepisy ustawy wprowadzają dwustopniowy system wspierania wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

REKLAMA

W ramach pierwszej fazy funkcjonowania systemu, od dnia wejścia w życie ustawy do 31 marca 2021 r., wytwórcy będą mogli składać do Urzędu Regulacji Energetyki wnioski o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do energii elektrycznej, która zostanie wytworzona w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzona do sieci.

Do 30 czerwca 2021 roku wsparcie przyznawane będzie w drodze decyzji administracyjnej Prezesa URE. Pomoc przydzielana decyzją Prezesa URE będzie następnie notyfikowana w Komisji Europejskiej. 

REKLAMA

Łączna moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych, które mogą zostać objęte wsparciem w pierwszej fazie funkcjonowania systemu, nie może przekroczyć 5,9 GW.

W następnych latach wsparcie będzie przyznawane wyłącznie w formule konkurencyjnej poprzez mechanizm aukcyjny. Przepisy przewidują możliwość organizacji aukcji w latach 2025-2028. Na tym etapie wsparciem będą mogły zostać objęte morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nieprzekraczającej 5 GW.

Urząd Regulacji Energetyki podkreśla, że ze względu na skalę i specyfikę procesów inwestycyjnych offshore okres wsparcia energii elektrycznej wytwarzanej w morskiej farmie wiatrowej wynosi 25 lat.

Na stronie internetowej URE dostępne są informacje i szablony dokumentów, które ułatwią przedsiębiorcom złożenie stosownych wniosków oraz usprawnią proces ich rozpatrywania. W najbliższych dniach Urząd ma również opublikować pakiet dokumentów związanych z badaniem tzw. efektu zachęty na potrzeby systemu wsparcia offshore.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.