Elemont S.A. z umową na budowę farmy wiatrowej o mocy 62,5 MW

Elemont S.A. z umową na budowę farmy wiatrowej o mocy 62,5 MW

Pod koniec maja 2022 roku firma OX2 zawarła ze spółką Elemont S.A. z siedzibą w Opolu umowę na zaprojektowanie i budowę części farmy wiatrowej składającej się z 11 turbin o mocy 5,5-5,7 MW w zakresie eBoP w miejscowości Wysoka.

Elemont jest generalnym wykonawcą pakietu eBoP w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zakres eBoP obejmuje budowę 19 km linii kablowych WN 110 kV, między GPZ Enea a GPO, budowę stacji GPO z pełnym wyposażeniem obejmującym m.in. aparaturę WN, transformator 110/33 kV 70 MVA, budynek stacji, rozdzielnice SN z kompletnymi układami pomocniczymi wraz z przeprowadzeniem testów i prób funkcjonalnych zgodnie z wymogami NC RfG. Kompleksowa realizacja prac potrwa 2,5 roku.

REKLAMA

Farma wiatrowa Wysoka jest jedną z niewielu farm wiatrowych w Polsce, w której zastosowane zostaną turbiny o mocy jednostkowej 5,7 MW.

Średni prognozowany poziom produkcji energii wyniesie około 180 GWh, co pokrywa roczne zapotrzebowanie dla około 90 tysięcy gospodarstw domowych i pozwala na uniknięcie emisji około 63 tysięcy ton CO2 z paliw kopalnych każdego roku.

REKLAMA

Elemont S.A. to polska spółka inżynieryjno-budowlana, która od ponad 32 lat oferuje klientom kompleksową obsługę inwestycji w obszarach energetyki, przemysłu i ochrony środowiska. Wdraża także unikatowe rozwiązania i technologie związane z odnawialnymi źródłami energii.

Spółka odgrywa istotną rolę w transformacji energetycznej kraju. Doświadczenie i potencjał umożliwiają Elemont udział w realizacji kompleksowych pakietów elektrycznych i automatyki w kluczowych inwestycjach energetycznych i przemysłowych w kraju.

Jako generalny wykonawca posiada bogate doświadczenie w projektach „pod klucz” budując kompleksowo nowoczesne instalacje kogeneracyjne w oparciu o: silniki, turbiny i kotły gazowe. Wdraża nowoczesne technologie oczyszczania spalin, odzysku i magazynowania energii, uzdatniania wody oraz budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów. W fazie opracowania ma projekty kogeneracyjne oparte o spalanie wodoru.  

Elemont S.A. jako generalny wykonawca realizuje również duże projekty OZE w zakresie budowy farm fotowoltaicznych (PV) dla inwestorów, a także oferuje kompleksowe rozwiązania dotyczące wytwarzania i magazynowania energii.

artykuł sponsorowany