Rząd przyjął nowelizację ustawy istotnej dla offshore

Rząd przyjął nowelizację ustawy istotnej dla offshore
Orsted

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. Nowe przepisy będą mieć znaczenie dla inwestorów zainteresowanych pozyskaniem obszarów pod budowę farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego.

Projekt nowelizacji ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej ma na celu modyfikację przepisów dotyczących wydawania pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich.

Zmienią się także przepisy dotyczące pozwoleń lub uzgodnień dla kabli lub rurociągów, które związane są z zespołami urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, zgodnie z ustawą o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Jak tłumaczy Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, chodzi o uporządkowanie przepisów, uproszczenie procedur i wprowadzenie ułatwień dla inwestorów.

REKLAMA

Wyłanianie zycięzców w postępowaniach

Nowe przepisy mają uregulować kwestię wystąpienia remisu w postępowaniach rozstrzygających dla wniosków o wydanie pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich i ewentualny brak możliwości wyłonienia zwycięzcy tego postępowania.

W ogłoszeniu o wyniku postępowania rozstrzygającego znajdzie się informacja o ewentualnym wystąpieniu remisu i sposobie rozstrzygnięcia tego remisu. Umożliwi to bardziej skuteczne i pewne wyłonienie podmiotów w postępowaniach rozstrzygających.

Uproszczenie procedur

REKLAMA

Jeśli Sejm uchwali nowelizację przyjętą przez Radę Ministrów, wprowadzone ma zostać ponadto uproszczenie niektórych procedur oraz możliwość cyfrowego składania wniosków i pism w postępowaniach dotyczących przedsięwzięć wymagających pozwolenia na budowę.

Usprawniona ma zostać procedura opiniowania projektów zarządzeń dyrektorów urzędów morskich dotyczących określenia granicy pasa technicznego i ochronnego. Zapewniona ma być także możliwość nakazania usunięcia nielegalnie wzniesionych i wykorzystywanych konstrukcji, urządzeń i elementów infrastruktury oraz ułożonych i utrzymywanych kabli i rurociągów w polskich obszarach morskich.

Uregulowanie badań naukowych  

Nowelizacja zakłada dostosowanie zasad morskich badań naukowych do postanowień Konwencji o prawie morza w zakresie prowadzenia badań wyłącznie w celach pokojowych. Dotyczy to także postanowień Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego oraz Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej po przyjęciu przez Radę Ministrów zostanie teraz skierowany do prac w parlamencie. Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej jest dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod tym linkiem.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.