EWEA: zwiększyć cel OZE do 30%

EWEA: zwiększyć cel OZE do 30%
Thomas Becker, EWEA. Foto: EWEA, flickr cc

{więcej}Thomas Becker, prezes Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (European Wind Energy Association – EWEA) podkreślił, że zaproponowany przez Komisję Europejską cel zwiększenia udziału OZE w unijnym miksie energetycznym do 27% do 2030 r. jest zbyt mało ambitny.

Komisja Europejska zaproponowała cel 27% w ramach rozmów na temat nowych założeń unijnej polityki energetyczno-klimatycznej po 2020 r. Jednak w przeciwieństwie do celu 20% udziału OZE w unijnym miksie energetycznym, który ma być osiągnięty do końca obecnej dekady i który jest obligatoryjny dla każdego kraju UE (plan dla Polski to 15%), cel zaproponowany przez Brukselę na 2030 r. ma być obowiązkowy tylko dla UE ogółem – bez obowiązkowych celów dla poszczególnych krajów. Takie rozwiązanie w opinii branży OZE stanowi w praktyce rozwodnienie unijnej strategii rozwoju energetyki odnawialnej. 

– Zaproponowany przez Komisję Europejską cel 27 proc. udziału OZE w 2030 roku w miksie energetycznym nie jest ambitny. Prognozy wskazują, że będzie to stan, który w 2030 roku zaistnieje wskutek naturalnego rozwoju tej sfery biznesowej. Proponujemy zwiększyć cel z 27 proc. do 30 proc. – powiedział Thomas Becker podczas odbywającej się w Serocku konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (za wnp.pl). 

REKLAMA
REKLAMA

Zaproponowane przez KE cele nie zostały jak na razie zaakceptowane przez Radę Europejską i w finalnym kształcie ich wysokość może jeszcze ulec zmianie. 

Szef EWEA ocenił też stan rozwoju polskiego rynku wiatrowego. – Polska znajduje się od trzech lat w pierwszej dziesiątce rynków wiatrowych UE. Są czynniki które stoją za tym sukcesem Polski, a są to dobre warunki wiatrowe, nadal w miarę dobre ramy polityczne, stosunkowo silny lokalny przemysł i uznanie potrzeby zdywersyfikowania miksu energetycznego tak, aby nie był zbyt zdominowany przez jedno źródło – wnp.pl cytuje Thomasa Beckera. 

gramwzielone.pl