W woj. łódzkim powstanie duża farma fotowoltaiczna

Park Dąbrowice II budowa trzynastu elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 42,90 MW, w tym siedmiu elektrowni wiatrowych o mocy 3,3 MW każda i całkowitej wysokości do 200 m na terenie gminy Dąbrowice i sześciu elektrowni wiatrowych o mocy 3,3 MW każda i całkowitej wysokości do 200 m na terenie gminy Krośniewice

 

REKLAMA

http://lodz.rdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2314:obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-rodowiska-w-odzi-w-sprawie-odmowy-wydania-decyzji-o-rodowiskowych-uwarunkowaniach-dla-przedsiwzicia-pn-park-dbrowice-ii-budowa-trzynastu-elektrowni-wiatrowych-o-cznej-mocy-do-4290-mw-w-tym-siedmiu-&catid=36:ogoszenia&Itemid=41

REKLAMA

 

www.krosniewice.pl