Klapa rosyjskiej aukcji dla OZE

Klapa rosyjskiej aukcji dla OZE
kevincooper777, flickr cc

W aukcji dla inwestorów z branży wiatrowej, którą przeprowadzono w Rosji, do zagospodarowania był potencjał 1,6 GW. Zgłoszone projekty to jednak zaledwie 3% tego wolumenu. 

Wprowadzenie systemu aukcyjnego w Rosji i ambitne plany Kremla w zakresie budowy rosyjskiego rynku OZE stają pod znakiem zapytania. Zagraniczni inwestorzy zwrócili uwagę na Rosję po wprowadzeniu w tym kraju systemu aukcji, w ramach którego nagrodzone projekty miały otrzymywać gwarantowaną cenę sprzedaży energii, zapewniającą określony poziom zwrotu. 

Rosyjski system aukcji zakłada wsparcie dla energetyki wiatrowej w okresie 15-letnim, a także ma gwarantować 14-procentową stopę zwrotu. 

REKLAMA

Ostatnia aukcja dla energetyki wiatrowej, którą przeprowadzono w Rosji, pokazała jednak, że warunki przystąpienia do aukcji okazały się dla inwestorów niezbyt atrakcyjne. Chociaż rosyjski rząd chciał przyznać licencje na budowę 1,6 GW farm wiatrowych, do aukcji zgłoszono projekty zaledwie na 51 MW. Nazwy firm, które zgłosiły się do aukcji, nie zostały ujawnione. 

REKLAMA

Problemem w rosyjskich aukcjach dla OZE jest zwłaszcza wymóg, zgodnie z którym określona część komponentów wykorzystanych do konstrukcji farm wiatrowych musi powstać w Rosji. Dla inwestycji realizowanych w przyszłym roku musi to być przynajmniej 50%, a w latach 2016-18 – minimum 70%. 

Jednak jak na razie przemysł wiatrowy w Rosji praktycznie nie istnieje, a rodzimi i zagraniczni inwestorzy nie są chętni do lokowania w tym kraju produkcji wiatraków.

Inaczej sytuacja wygląda w branży fotowoltaicznej. Podobne wymagania dotyczące komponentów farm fotowoltaicznych zgłaszanych do aukcji sprawiają, że rosyjskie firmy rozpoczynają produkcję paneli fotowoltaicznych, a rosyjski rynek przyciągnął już pierwszego dużego zagranicznego inwestora z branży PV – francuskiego producenta inwerterów Schneider Electric, który we współpracy z lokalnym partnerem chce uruchomić w Rosji produkcję swoich inwerterów. 

gramwzielone.pl