PEP

W pierwszej połowie br. Polish Energy Partners (PEP) odnotował skonsolidowany zysk netto 6,10 mln zł przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w stosunku do z 3,55 mln zł zysku rok wcześniej. W tym okresie spółka zanotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 74,47 mln zł w porównaniu z 69,58 mln zł rok wcześniej.

W II kwartale br. PEP odnotował 0,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto. W analogicznym okresie roku ubiegłego zanotował stratetę w wysokości 1,47 mln zł. 

W okresie styczeń-czerwiec 2014 r. czołowy deweloper farm wiatrowych w Polsce zanotował zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 4,24 mln zł wobec 4,87 mln zł zysku rok wcześniej, a przychody ze sprzedaży wyniosły 32,27 mln zł w II kw. 2014 r. wobec 31,09 mln zł zanotowanych w II połowie 2013 r. .
 

REKLAMA
REKLAMA

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2014 r. wyniósł 3,02 mln zł wobec 6,50 mln zł straty rok wcześniej.

Jak podaje PEP, obecnie spółka wytwarza już ponad 8% energii odnawialnej z wiatru i spalania biomasy produkowanej w Polsce.