Tauron zwleka ze sprzedażą farm wiatrowych, bo nie chce kupić kopalni?

Tauron zwleka ze sprzedażą farm wiatrowych, bo nie chce kupić kopalni?
Tauron press

W ubiegłym roku Tauron zapowiedział sprzedaż swoich farm wiatrowych, aby w ten sposób zyskać kapitał, który pozwoli mu na uruchomienie finansowania nowych inwestycji, a po pewnym czasie miałby je z powrotem odkupić. Negocjacje w sprawie sprzedaży jednak się przeciągają, a „Rzeczpospolita” wskazuje na domniemany powód tych opóźnień.

Tauron chce sprzedać swoje farmy wiatrowe, zebrane w spółce Marselwind, funduszowi inwestycyjnemu Marguerite, który uzyskał wyłączność negocjacyjną na zakup sporych aktywów wiatrowych Taurona. Chodzi o farmy wiatrowe: Lipniki (30,75 MW), Zagórze (30 MW), Wicko (40 MW) oraz Marszewo (82 MW). 

Po przeprowadzeniu transakcji Tauron miałby nadal kupować energię produkowaną przez te farmy wiatrowe, a także zielone certyfikaty.

REKLAMA

Informująca do tej pory o przebiegu tej sprawy „Rzeczpospolita” podawała wcześniej, że powodem opóźnień w zakończeniu transakcji jest cena. „RZ” informowała, że Tauron sprzedając farmy wiatrowe chce wykazać zysk w stosunku do ich wartości księgowej, którą wycenia się na 1,2 mld zł. 

REKLAMA

Kwota transakcji miała być uzależniona od późniejszych warunków odkupienia farm wiatrowych przez Taurona, a obie strony wcześniej dawały sobie czas na sfinalizowanie rozmów do połowy maja.

„Rzeczpospolita” podaje, że powodem opóźnienia może być niechęć Taurona do szybkiego sfinalizowania transakcji, aby nie uzyskać wolnych środków, które musiałby przeznaczyć na zakup należącej wcześniej do Kompanii Węglowej Kopalni Brzeszcze – a do tego może skłaniać Taurona rząd.

Koncernowi może chodzić o wynegocjowanie jak najniższej ceny za KWK Brzeszcze, przekazanej przez tonącą Kompanię Węglową do Spółki Restrukturyzacji Kopalń – ocenia „RZ”, dodając, że innym powodem opóźnień może być postawienie twardych warunków przez potencjalnego kupca, czyli fundusz Marguerite, który – według osoby związanej ze sprawą, na którą powołuje się „RZ” – może oczekiwać 14-procentowej stopy zwrotu przy jednoczesnym utrzymaniu po stronie Taurona większości ryzyk związanych ze zmianami cen energii i certyfikatów.

gramwzielone.pl