Farmy wiatrowe produkują już 8% energii konsumowanej w UE

Farmy wiatrowe produkują już 8% energii konsumowanej w UE
Vestas press

Energetyka wiatrowa ma największy udział spośród wszystkich źródeł odnawialnych w miksie energetycznym Unii Europejskiej, bez którego osiągnięcie unijnego celu produkcji 20% energii z OZE na koniec obecnej dekady byłoby niemożliwe.

Komisja Europejska w raporcie 2014 JRC Wind Status Report przedstawia aktualny stan i perspektywy europejskiego sektora energetyki wiatrowej.

W raporcie czytamy, że moc elektrowni wiatrowych w Europie na koniec ubiegłego roku wynosiła 129 GW. Produkowana przez nie energia pozwala na zaspokojenie 8% europejskiego zapotrzebowania na energię elektryczną,  co odpowiada konsumpcji prądu generowanej łącznie przez Belgię, Holandię, Grecję i Irlandię.

REKLAMA

Potencjał farm wiatrowych w Europie stanowi 1/3 globalnej mocy tego typu instalacji, która w ciągu ostatnich 20 lat wzrosła z 3 GW do 370 GW.

W ubiegłym roku na całym świecie zainstalowano rekordowy potencjał 52,8 GW elektrowni wiatrowych, czyli o 48% więcej niż w roku 2013 i o 17% więcej niż w roku 2012.

REKLAMA

Jak czytamy w raporcie, w 2020 r. udział wytwarzania z farm wiatrowych w Europie w europejskim miksie energetycznym powinien wzrosnąć z 8% do 12%, dzięki czemu energetyka wiatrowa będzie mieć największy wkład w realizację unijnego celu 20% energii z OZE na koniec obecnej dekady.

Powoli rośnie znaczenie offshore. W ubiegłym roku 2,7 GW z 52,8 GW zainstalowanych farm wiatrowych stanowiły urządzenia zamontowane na morzu.

W raporcie firmowanym przez Komisję Europejską czytamy, że sześć europejskich krajów – Dania, Portugalia, Irlandia, Hiszpania, Rumunia i Niemcy – zaspokaja energią z wiatru już pomiędzy 10% a 40% swojego zapotrzebowania na energię.

Globalnym liderem w budowie nowych farm wiatrowych są jednak Chińczycy, którzy w ubiegłym roku uruchomili 23,2 GW instalacji, podczas gdy w całej UE zamontowano w sumie 13,05 GW elektrowni wiatrowych. W zakresie budowy potencjału offshore niekwestionowanym, globalnym liderem pozostaje jednak Europa. 

Raport 2014 JRC Wind Energy Status

gramwzielone.pl