Energia z wiatru w USA najtańsza w historii

Energia z wiatru w USA najtańsza w historii
Fot. Zechariah Judy, flickr cc

Amerykański Departament Energii podał, że średnia cena energii z farm wiatrowych, którą zakontraktowano w Stanach Zjednoczonych w ubiegłym roku, jest najniższa w historii.

Jak wynika z raportu 2014 Wind Technologies Market Report opublikowanego przez Department of Energy (DoE), ceny energii z farm wiatrowych w ramach długoterminowych umów PPA (Power Purchase Agreement), które podpisano w ubiegłym roku, wynoszą średnio około 0,0235 USD/kWh i są najniższe w historii amerykańskiej branży wiatrowej.

Taka cena oznacza 66-procentowy spadek w stosunku do danych z roku 2009, gdy najniższe ceny w zawieranych wówczas umowach PPA wynosiły około 0,07 USD/kWh.

REKLAMA

W ubiegłym roku w amerykańskim sektorze wiatrowym zainstalowano potencjał 4,85 GW, co stanowiło 24% nowego całkowitego potencjału w energetyce w USA, a wartość inwestycji w branży wiatrowej sięgnęła 8,3 mld USD.

W ubiegłym roku na całym świecie więcej farm wiatrowych zamontowali tylko Chińczycy (około 23,3 GW) oraz Niemcy (5,1 GW).

W rekordowym dla branży wiatrowej roku 2012 udział elektrowni wiatrowych we wzroście nowego potencjału w amerykańskiej energetyce przekroczył nawet 40%.

Na koniec ubiegłego roku moc farm wiatrowych w USA wyniosła w sumie 65,9 GW, a ilość produkowanej przez nie energii odpowiada konsumpcji generowanej przez 17,5 mln gospodarstw domowych. Udział wiatru w amerykańskim miksie energetycznym w ubiegłym roku wyniósł 4,9%.

REKLAMA

Więcej farm wiatrowych niż Amerykanie mają już obecnie tylko Chińczycy, których potencjał wiatrowy na koniec ubiegłego roku wyniósł 114,7 GW, a w tym roku może powiększyć się o około 20 GW.

W amerykańskiej branży wiatrowej pracuje 73 tys. osób, a dzięki wzrostowi inwestycji w stosunku do słabego pod tym względem roku 2013 zatrudnienie w branży wiatrowej w USA wzrosło o 30%.

Amerykański Departament Energii zauważa, że w ostatnich latach rośnie udział na rynku wiatrowym turbin zaprojektowanych do pracy w lokalizacjach charakteryzujących się gorszymi warunkami wiatrowymi.

Przeciętna moc instalowanych w ubiegłym roku w USA turbin wiatrowych wyniosła 1,9 MW, w porównaniu do około 1,5 MW w roku 2004. Rośnie też współczynnik wykorzystania mocy zainstalowanej – z około 30% w roku 2000 do 33% obecnie.

DoE odnotowuje spadek cen elektrowni wiatrowych, mimo że rosną przeciętne długości wirnika i wysokości wież wiatrowych. Przeciętne ceny elektrowni wiatrowych w USA wynosiły ostatnio około 850 – 1250 USD/kW.

Raport 2014 Wind Technologies Market Report [PDF]

gramwzielone.pl