Polenergia: "Bardzo dobre wyniki finansowe"

Polenergia: "Bardzo dobre wyniki finansowe"
Vestas press

Polenergia S.A., największa polska prywatna grupa energetyczna, odnotowała 
w I półroczu 2015 roku znaczącą poprawę wszystkich kluczowych wskaźników finansowych. Zysk netto Polenergii w pierwszych sześciu miesiącach 2015 roku wzrósł o 58 proc. r/r – wzrost o 15,8 mln zł. W tym samym okresie wynik EBITDA poprawił się o 36 proc. To już kolejny kwartał intensywnego wzrostu wyników Grupy informuje w komunikacie Polenergia. 

Grupa Polenergia po raz kolejny odnotowuje wyraźny wzrost wszystkich kluczowych parametrów finansowych. Wypracowany w I półroczu 2015 roku zysk netto w wysokości 43,1 mln zł był o 58 proc. wyższy od uzyskanego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Marża EBITDA na wyniku skorygowanym 

(z wyłączeniem działalności obrotu) wzrosła w raportowanym okresie o ponad 5 p.p. do 30,6 proc. z 25,1 proc.

REKLAMA

Analizując wyniki Grupy na poziomie EBITDA, widać wzrost segmentu energetyki wiatrowej (o 32,3 mln zł), który jest pochodną uruchomienia nowych farm w drugiej połowie 2014 roku (FW Gawłowice, FW Rajgród) oraz lepszych wyników segmentu wiatrowego spowodowanych korzystnymi warunkami wietrznymi.

W I półroczu 2015 roku Polenergia odnotowała także wyraźną poprawę wyników w segmencie obrotu, którego EBITDA wzrosła o 4 mln zł r/r. Za wynik odpowiedzialny jest wzrost optymalizacji obrotu energią w ramach Grupy, a także koncentracja na najbardziej rentownych segmentach rynku energii i gazu.

– Bardzo dobre wyniki finansowe Polenergii po raz kolejny potwierdzają, że strategia rozwoju Grupy oparta jest na silnych fundamentach gwarantujących optymalne wykorzystanie potencjału spółki. W następnych kwartałach planujemy dynamiczny rozwój i dalszy wzrost zysku. Rozwijany portfel projektów wiatrowych na lądzie poprawi przyszłoroczny wynik EBITDA o 70 mln zł – mówi Zbigniew Prokopowicz, prezes zarządu Polenergii.

REKLAMA

Na koniec I półrocza 2015 roku Polenergia dysponowała łączną zainstalowaną mocą na poziomie 271 MW, z czego 146,7 MW pochodziło z farm wiatrowych. Kolejne 98,6 MW farm wiatrowych, których uruchomienie planowane jest do końca 2015 roku, jest w trakcie budowy (FW Skurpie, FW Mycielin oraz rozbudowa FW Gawłowice). Obecnie na FW Skurpie (36,8 MW) trwa faza testów. Szacowana docelowa wielkość produkcja z w/w farm wyniesie około 280 GWh rocznie. Łącznie do końca 2015 roku Polenergia będzie dysponowała mocą farm wiatrowych na poziomie ok. 250 MW, co zapewni Grupie pozycję wiodącego producenta energii elektrycznej z OZE.

Dodatkowo, Polenergia posiada portfel farm wiatrowych w fazie developmentu liczący 730 MW, z czego 336 MW zostanie przygotowanych do udziału w pierwszej aukcji, która oczekiwana jest w 2016 roku. Kolejne 394 MW weźmie udział w aukcjach w latach 2017-2019. Spółka będzie jednym z pierwszych beneficjentów uchwalonej w lutym tego roku ustawy o OZE, która istniejącym bądź uruchomionym do końca 2015 roku projektom daje możliwość pozostania w ulepszonym systemie certyfikatów lub przejścia w ramach aukcji do systemu cen stałych gwarantujących stabilność przychodów przez 15 lat.

– Potencjał spółki dostrzegają analitycy rynkowi, czego dowodem są trzy rekomendacje kupna wydane przez wiodące biura maklerskie. Wszystkie wskazują, że obecnie spółka jest wyraźnie niedowartościowana. W lipcu Dom Maklerski PKO BP, ustalił cenę docelową na poziomie 36,9 zł, co oznacza ponad 40-proc. potencjał wzrostu – podkreśla Zbigniew Prokopowicz, prezes zarządu Polenergii.

Jednym z kluczowych projektów realizowanych przez Polenergię, który w istotny sposób wpłynie na długoterminowy wzrost wartości Grupy, jest projekt budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku o łącznej mocy 1,2 GW. Wydanie decyzji środowiskowej dla pierwszych 600 MW przewidywane jest na początku 2016 roku, a dla kolejnych 600 MW w drugiej połowie 2016 roku.

Zarząd Polenergii podtrzymuje prognozy ogłoszone na 2015 rok. W I półroczu Grupa wykonała prognozy w 54 proc. na poziomie EBITDA i 60 proc. na poziomie zysku netto.

Polenergia