EWEA: 13,15 GW farm wiatrowych w Polsce do 2030 r.

EWEA: 13,15 GW farm wiatrowych w  Polsce do 2030 r.
Fot. Alstom

W nowym raporcie Wind Energy Scenarios for 2030 europejskie stowarzyszenie branży wiatrowej (European Wind Energy Association) szacuje w umiarkowanym scenariuszu, że do 2030 r. europejski potencjał energetyki wiatrowej wzrośnie do 320 GW zainstalowanych elektrowni wiatrowych. W przypadku Polski ma to być 13,15 GW.

Potencjał farm wiatrowych działających w naszym kraju na koniec ubiegłego roku wynosił ponad 3,8 GW, a  obecnie przekroczył już 4 GW.

EWEA szacuje w uśrednionym, „centralnym” scenariuszu, że do 2030 r. potencjał wiatrowy w Polsce wzrośnie do 13,15 GW (w tym 1,35 GW na morzu), co będzie oznaczać 4-procentowy udział w energetyce wiatrowej na Starym Kontynencie.

REKLAMA

Więcej mają mieć jedynie Niemcy (80 GW w stosunku 38 GW na koniec 2014 r.), Hiszpania (45 GW/22,9 GW), Wielka Brytania (40 GW/12,4 GW), Francja (35 GW/9,2 GW), Szwecja (14 GW/5,4 GW) i Włochy (14 GW/8,6 GW).

13,15 GW farm wiatrowych w naszym kraju ma się przełożyć na roczną produkcję energii na poziomie ponad 29,7 tys. GWh, natomiast w skali Europy farmy wiatrowe o mocy 320 GW mają produkować ponad 777 tys. GWh. energii elektrycznej, dzięki czemu udział wiatru w europejskim miksie energetycznym wzrósłby do 24,4%.

REKLAMA

Z 320 GW potencjału wiatrowego 254 GW mają stanowić lądowe farmy wiatrowe, a 66 GW farmy wiatrowe na morzu.

Obecnie potencjał europejskich farm wiatrowych wynosi ponad 128,8 GW. Produkowana przez nie energia przy średnich warunkach wietrzności wystarcza do zaspokojenia 10% zapotrzebowania w Europie.

EWEA dodaje, że dzięki rozbudowie europejskiego potencjału do poziomu 320 GW liczba specjalistów zatrudnianych przez branżę wiatrową wzrośnie do 334 tys.

Europejskie stowarzyszenie branży wiatrowej dodaje, że kluczowe dla rozwoju sektora wiatrowego w Europie będzie przyjęcie przez Unię Europejską jasnej ścieżki realizacji przyjętego w ubiegłym roku celu 27-procentowego udziału OZE w miksie energetycznym UE. Obecnie, zgodnie z przyjętymi regulacjami, cel ten ma być obligatoryjny jedynie na poziomie UE, bez wyznaczania konkretnych obowiązków dla krajów członkowskich.

gramwzielone.pl