Senackie komisje jednogłośnie za granicą 500 metrów dla elektrowni wiatrowych

Senackie komisje jednogłośnie za granicą 500 metrów dla elektrowni wiatrowych
Senat RP

Wczoraj senackie komisje rekomendowały zmniejszenie minimalnej odległości turbin od domów w stosunku do odległości, która została zapisana w ustawie o inwestycjach w elektrownie wiatrowe uchwalonej wcześniej przez Sejm. To rozwiązanie poparli wszyscy członkowie senackich komisji – w tym senatorowie PiS.

Dwa tygodnie temu Sejm przegłosował ustawę, która ma zliberalizować obowiązujące od 2016 roku restrykcyjne zasady budowy elektrowni wiatrowych.

Kluczowy zapis w ustawie, która trafiła do parlamentu – określający minimalną odległość elektrowni wiatrowych od domów – zgodnie z projektem przyjętym przez Radę Ministrów zakładał stawianie turbin przy zachowaniu minimalnej odległości od zabudowań mieszkalnych wynoszącej 500 metrów. Ta odległość została jednak zmieniona podczas prac nad ustawą w Sejmie.

REKLAMA

W wyniku przyjęcia poprawki zgłoszonej przez posła PiS Marka Suskiego minimalną odległość zwiększono do 700 metrów, co istotnie ogranicza potencjał terenów, na których będzie można budować w Polsce farmy wiatrowe – w stosunku do granicy 500 metrów.

Stanowisko Senatu

Wczoraj ustawą przyjętą przez Sejm zajęli się senatorowie z Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Członkowie senackich komisji rekomendowali przywrócenie minimalnej odległości 500 metrów, czyli zgodnej z pierwotnym brzmieniem rządowego projektu ustawy o inwestycjach wiatrowych.

Za poprawką zakładającą przywrócenie granicy 500 metrów głosowali wszyscy członkowie senackich komisji (w tym senatorowie klubu PiS).

REKLAMA

Teraz odbędzie się głosowanie podczas plenarnego posiedzenia Senatu nad poprawką zgłoszoną przez senackie komisje. Jeśli zyska większość, podjęta zostanie uchwała Senatu o przywróceniu odległości 500 metrów.

Co tym razem zrobi Sejm?

Kolejnym krokiem będzie głosowanie senackich poprawek na plenarnym posiedzeniu Sejmu, który może je odrzucić bezwzględną większością głosów – liczba głosów „za” musi być większa niż suma głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Dwa tygodnie temu za przyjęciem ustawy o inwestycjach w elektrownie wiatrowe zawierającej zapis o 700 metrach głosowało 214 posłów, od głosu wstrzymało się 209 (ta grupa posłów może poprzeć ewentualną poprawkę zakładającą przywrócenie granicy 500 metrów), a przeciwko ustawie zagłosowało 27 posłów.

Zobacz, jak głosowały poszczególne kluby parlamentarne i posłowie: Ustawa wiatrowa przyjęta przez Sejm. Jak głosowali posłowie?.

Piotr Pająk

piotr.pajak@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.