Ile kosztuje produkcja energii z farm wiatrowych?

Ile kosztuje produkcja energii z farm wiatrowych?
Fot. Danish Wind Industry Association

Magazyn Windpower Monthly przeanalizował dane na temat cen elektrowni wiatrowych oraz kosztów produkcji energii z wiatru. Koszty te mogą znacznie się róznić ze względu na różne warunki wietrzności czy dane warunki finansowania.  

Według analizy wykonanej przez amerykański Lawrence Berkeley National Laboratory, ceny turbin wiatrowych przeznaczonych do montażu na lądzie spadły w latach 2008-2014 o 25 proc.

Niższe koszty turbin przekładają się spadek kosztów inwestycji, które według raportu Międzynarodowej Agencji Energii (International Energy Agency – IEA) pt. WindEconomics z listopada 2015 r. zaczynają się obecnie od ok. 1,2 mln USD/MW.

REKLAMA

Magazyn Windpower Monthly podaje, powołując się na ostatnie dane z rynku, że obecnie średni CAPEX inwestycji w farmy wiatrowe wynosi ok. 1,7 mln USD/MW.

Windpower Monthly podaje ponadto, że średnie koszty operacyjne (O&M) w przypadku lądowych turbin wiatrowych wynoszą rocznie około 50 USD/kW, co przekłada się na koszt energii na poziomie 19 USD/MWh przy założeniu generacji przy średniej prędkości 7,5 m/s. Tymczasem według ubiegłorocznego raportu IEA, koszty O&M wynoszą około 35-47 USD/kW.

Według Windpower Monthly, przy średnich kosztach instalacji, oprocentowaniu kredytu na 8 proc. oraz przy 20-letnim okresie eksploatacji, koszt produkcji energii z lądowych farm wiatrowych wynosi około 135 USD/MWh przy średniej prędkości wiatru 6 m/s oraz 78 USD/MWh przy wietrzności na poziomie 8 m/s.

Natomiast przy najniższym koszcie instalacji na poziomie 1,2 mln USD/MW, koszt energii wiatrowej przy powyższych założeniach spada do 98 USD/MWh przy 6 m/s oraz 57 USD/MWh przy prędkości wiatru 8 m/s.

REKLAMA

Offshore

W przypadku elektrowni wiatrowych na morzu, według amerykańskiego federalnego instytutu National Renewable Energy Laboratory koszt ich instalacji rósł do roku 2014, osiągając wówczas poziom niemal 6 mln USD/MW, jednak w ubiegłym roku spadł do poziomu niewiele ponad 5 mln USD/MW.

W ubiegłym roku średni koszt szacowano na ok. 5 mln USD/MW, a ostatnie analizy sugerują, że ta wartość się utrzyma. Jednak najniższy koszt inwestycji, biorąc pod uwagę ceny w projektach, które będą finalizowane do roku 2020, może wynieść ok. 4 mln USD/MW, czyli ok. 0,5 mln USD/MW mniej niż najniższe wartości w ubiegym roku – informuje Windpower Monthly.

Według Windpower Monthly koszt produkcji energii z morskich farm wiatrowych – przy średnim koszcie inwestycji 5 mln USD/MW i przy średniej prędkości wiatru 9 m/s – wynosi około 192 USD/MWh.

Większe prędkości wiatru są osiągalne w lokalizacjach bardziej oddalonych od brzegu, jednak wówczas rośnie koszt inwestycji ze względu na konieczność posadowienia turbin na większych głębokościach, a także z powodu większych kosztów instalacji infrastruktury przesyłowej.

Windpower Monthly szacuje, że przy średnim koszcie inwestycji na poziomie 6 mln USD/MW i przy wyższej średniej prędkości wiatru 10 m/s koszty produkcji energii wynoszą ok. 194 USD/MWh.

Natomiast przy CAPEX na poziomie 4 mln USD/MW koszt energii wynosi od 200 USD/MWh przy średniej prędkości wiatru 7,5 m/s oraz 150 USD/MWh przy wietrzności na poziomie 9 m/s. 

gramwzielone.pl