Polska 2. największym rynkiem wiatrowym w UE w 2015

Polska 2. największym rynkiem wiatrowym w UE w 2015
Fot. Damian Brdak

Według statystyk przedstawionych przez Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, w ubiegłym roku nasz kraj był w Europie pod względem potencjału podłączonych do sieci w 2015 r. farm wiatrowych tylko za Niemcami. Pod względem całkowitego potencjału energetyki wiatrowej wyprzedziliśmy m.in. Danię. 

Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (European Wind Energy Association – EWEA) podaje, że w ubiegłym roku w Unii Europejskiej przybyły elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 12,8 GW, z czego 9,766 GW stanowiły instalacje na lądzie, a pozostała część powstała na morzu. Całkowity potencjał farm wiatrowych w Europie wzrósł do 142 GW.

Najwięcej farm wiatrowych w 2015r. zamontowali – podobnie jak we wcześniejszych latach – Niemcy. Według EWEA, w ubiegłym roku nasi zachodni sąsiedzi uruchomili elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 6,013 GW, zwiększając swój potencjał wiatrowy do 44,94 GW.

REKLAMA

Drugie miejsce pod względem potencjału nowych instalacji wiatrowych w Europie w 2015 r. zajęła Polska. EWEA podaje, że w naszym kraju w ubiegłym roku inwestorzy, którzy spieszyli się z uruchomieniem produkcji energii jeszcze w systemie zielonych certyfikatów (przedłużonym ostatecznie o pół roku, do połowy 2016 r.), uruchomili farmy wiatrowe o łącznej mocy 1,266 GW, a potencjał energetyki wiatrowej w Polsce wzrósł na koniec roku do 5,1 GW. W roku 2014 w Polsce powstały natomiast elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 444,3 MW.

Trzecim rynkiem wiatrowym w Europie była w ubiegłym roku Francja z wynikiem nowych instalacji na poziomie 1,073 GW. Całkowity potencjał farm wiatrowych we Francji wzrósł w wyniku tych inwestycji do 10,35 GW.

REKLAMA

Farmy wiatrowe o łącznej mocy 975,1 MW zainstalowali Brytyjczycy, zwiększając swój potencjał wiatrowy do 13,6 GW, natomiast Szwedzi uruchomili wiatraki o mocy 614,5 MW, zwiększając swój potencjał wiatrowy do 6,024 GW.

Na pozostałych miejscach w zestawieniu nowego potencjału wiatrowego w Europie za 2015 r. plasują się Holendrzy (nowe farmy wiatrowe o mocy 586 MW), Finowie (379,4 MW), Austriacy (323 MW), Włosi (295 MW), Belgowie (274,2 MW), Irlandczycy (224 MW), Duńczycy (216,8 MW), Grecy (172,2 MW), Litwini (144,7 MW) oraz Portugalczycy (132 MW).

W pozostałych krajach UE–28 łączny potencjał nowych instalacji nie przekroczył 100 MW.

Na koniec ubiegłego roku najwięcej farm wiatrowych w Europie posiadali Niemcy (44,9 GW), Hiszpanie (23 GW), Brytyjczycy (12,6 GW), Francuzi (10,3 GW), Włosi (8,9 GW), a następnie Szwedzi (6 GW).

Polska z 5,1 GW farm wiatrowych, dzięki dynamicznemu rozwojowi rynku wiatrowego w ubiegłym roku, na koniec 2015 r. wyprzedziła pod względem zainstalowanego potencjału Portugalię (5,08 GW) oraz Danię (5,06 GW). 

gramwzielone.pl