Sąd w Olsztynie po stronie deweloperów wiatrowych

Sąd w Olsztynie po stronie deweloperów wiatrowych
Fot. GE

Wczoraj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie pozytywnie przychylił się do skargi trzech deweloperów wiatrowych, uchylając przyjęty w ubiegłym roku przez sejmik woj. warmińsko-mazurskiego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wskazujący tereny, na których nie można stawiać elektrowni wiatrowych.  

W uchwale przyjętej w maju 2015 r. sejmik woj. warmińsko-mazurskiego określił warunki zagospodarowania przestrzennego województwa, w tym w zakresie możliwości lokowania farm wiatrowych.  W dokumencie stawia się m.in. warunek lokowania nowych farm wiatrowych w odległości min. 2 km od zabudowań mieszkalnych oraz min. 5 km od istniejących już farm wiatrowych.

Zdaniem trzech deweloperów wiatrowych, którzy działają na terenie Warmii i Mazur – firm Korsz Wind Farm, Long Wind Polska oraz Gamesa Energia – sejmik województwa przyjmując taką uchwałę wszedł w kompetencje gmin, do których należy przyjmowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

REKLAMA

Wyżej wymienione firmy planowały na terenie woj. warmińsko-mazurskiego budowę lub rozbudowę istniejących farm wiatrowych. Jedna ze spółek wyliczyła swoje dotychczasowe koszty związane z planowaną budową kolejnej farmy wiatrowej, której realizację zablokowała uchwała sejmiku, na 5 mln zł. 

REKLAMA

W wyniku skargi skierowanej do WSA w Olsztynie przez inwestorów wiatrowych ten uchylił wczoraj decyzję sejmiku województwa o przyjęciu miejscowego planu. Olsztyński sąd stwierdził, że władze województwa mogą przyjmować przepisy przestrzenne tylko w formie ogólnej koncepcji, a przyjmując w tym przypadku konkretny plan zagospodarowania weszły w kompetencje wójtów i rad gmin.

Zgodnie z polskim prawem, to do obowiązków gmin należy przyjmowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w których można określić m.in. ograniczenia w zakresie lokalizowania farm wiatrowych.

WSA w Olsztynie uznał, że ograniczyć swobodę prowadzenia działalności polegającej na budowie farm wiatrowych można – oprócz przyjęcia przez gminy odpowiednich zapisów w miejscowych planach – tylko w drodze ustawy albo z uwagi na ważny interes publiczny.

Wyrok WSA w Olsztynie nie jest prawomocny. 

gramwzielone.pl