Dotacje na przyłączenie elektrowni wiatrowych

Program dopłat do budowy sieci elektroenergetycznych ma umożliwić podłączenie elektrowni wiatrowych o mocy {więcej}2 000 MWe – zapowiada NFOŚiGW. Do końca lipca poznamy termin naboru wniosków.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomi dotacje do budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznych w ramach Systemu Zielonych Inwestycji, na którego realizację środki mają pochodzić przede wszystkim ze sprzedaży praw do emisji CO2 – tzw. AAU.

Jak czytamy na stronach NFOŚiGW, celem programu jest zwiększenie liczby świadectw pochodzenia, czyli tzw. zielonych certyfikatów. Dzięki realizacji programu, docelowo do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) ma trafiać co roku dodatkowe 3 500 000 MWh energii wiatrowej.

REKLAMA

Dofinansowanie będzie można otrzymać w szczególności na zapewnienie przyłączy wiatraków do KSE, rozbudowę i modernizację sieci oraz  jednostek rozdzielnicy o mocy WN 110 kV, budowę nowych linii sieci napowietrznych i stacji transformatorowo-rozdzielczych. Co ciekawe, w ramach powyższego programu dofinansowane będą także projekty w zakresie budowy rezerwowych źródeł energii elektrycznej, aby stabilizować generowanie energii ze zmiennego źródła, jakim jest energia wiatrowa.

REKLAMA

Program ma zostać zrealizowany do końca 2013 roku, kiedy to zaplanowano ostatnie wypłaty. Niemniej jednak, wszystkie objęte nim projekty muszą zostać ukończone do końca roku 2012 – informuje NFOŚiGW.

Według wstępnych szacunków Funduszu, na projekty w zakresie rozbudowy sieci elektroenergetycznych w celu podłączenia elektrowni wiatrowych przeznaczonych zostanie 400 mln zł – suma ta może jednak ulec zmianie, co będzie zależało od ilości sprzedanych przez Polskę praw do emisji CO2.

Na jakie dofinansowanie mogą liczyć potencjalni inwestorzy? Fundusz będzie wypłacać 200 zł za każdą kilowatogodzinę przyłączonej energii. Suma dotacji nie może jednak przekroczyć 20 proc. kosztów kwalifikowanych danego projektu. W dodatku, rozpatrywane będą jedynie przedsięwzięcia, których całkowity koszt będzie przekraczać 50 mln zł.


Red. Gramwzielone.p