Energia wiatrowa w Polsce to już ponad 1 GW mocy

URE poinformował, że potencjał elektrowni wiatrowych w naszym kraju to już ponad 1000 MW. Zainstalowana moc energetyki wiatrowej jest największa spośród {więcej}wszystkich rodzajów OZE.

Urząd Regulacji Energetyki podkreśla dynamikę wzrostu mocy elektrowni wiatrowych w ostatnich latach. Jeszcze pięć lat temu łączna moc działających w Polsce turbin wynosiła zaledwie 83 MW. W roku 2008 było to już 451 MW, a obecnie potencjał elektrowni wiatrowych wynosi 1005 MW.

Najwięcej parków wiatrowych zlokalizowanych jest na obszarze województwa zachodniopomorskiego (348 MW), a także w województwie wielkopolskim (178,6 MW). Natomiast w województwie kujawsko-pomorskim działają farmy wiatrowe o łącznej mocy 143 MW.

REKLAMA

Dynamika przyrostu zainstalowanych mocy w energetyce wiatrowej sprawiła, że w tym roku branża OZE bazująca na wykorzystaniu wiatru przekroczyła potencjałem łączną moc działających w Polsce elektrowni wodnych (926 MW).

REKLAMA

Pozostałe branże związane z zieloną energią pod względem potencjału są daleko w tyle za dwoma wyżej wspomnianymi. Łączna moc elektrowni spalających biomasę wynosi 252,5 MW, biogazowni – 77 MW, natomiast energetyka słoneczna to zaledwie 0,012 MW. Jak informuje URE – łączna moc wszystkich działających w Polsce elektrowni produkujących zieloną energię wynosi 2,28 GW.

Wiele wskazuje, że moc elektrowni wiatrowych będzie w dalszym ciągu rosła w szybkim tempie. „Parkiet” informuje, że w najbliższych latach powstanie w Polsce 16 GW elektrowni generujących czystą energię, z czego dużą część stanowić będą turbiny wiatrowe.

Gazeta informuje też, że w naszym kraju może powstać maksymalnie 8 GW elektrowni wiatrowych, gdyż każde dodatkowe moce przekraczające tą liczbę, podłączone do systemu energetycznego będą stanowić dla niego zagrożenie.

 

Red. Gramwzielone.pl