9.4: kto dostanie dofinansowanie na budowę wiatraków?

Sprawdź, jakie projekty farm wiatrowych mają szansę uzyskać dofinansowanie w ramach działania 9.4. Lista rankingowa konkursu 2/PO IiŚ/9.4/2010 została ostatecznie powiększona z 98 do 100 pozycji. {więcej}

Projekty budowy elektrowni wiatrowych, obok inwestycji w biogazownie, przeważają na liście rankingowej w konkursie 2/PO IiŚ/9.4/2010 „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych”. Lista została niedawno opublikowana przez Ministerstwo Gospodarki, które pełni w tym zakresie rolę Instytucji Wdrażającej.

Na liście rankingowej znajdują się projekty, które przeszły ocenę formalną i merytoryczną I stopnia. Lista została podzieloną na część podstawową, na której znalazło się 20 wniosków, a także na część rezerwową (80 wniosków). Na liście podstawowej jest 9 projektów, których celem jest produkcja energii wiatrowej.

REKLAMA

Najwyżej ocenionym projektem dotyczącym wykorzystania energii wiatrowej jest budowa farmy wiatrowej Wistka. Firma Energia dla Ciebie Sp. z o.o. otrzymała 39 punktów na 44 możliwe, dzięki czemu ma szansę zdobyć dofinansowanie w wysokości 13,7 mln zł przy całkowitym koszcie inwestycji na poziomie 22 mln zł.

Rekomendowana kwota dofinansowania dla części wniosków dotyczących energetyki wiatrowej została przez Ministerstwo Gospodarki obniżona – w stosunku do kwot dotacji wnioskowanych przez potencjalnych beneficjentów. Wnioskowali oni przeważnie o maksymalne dofinansowanie, czyli o 40 mln zł.

Przykładem tego na liście podstawowej są wnioski firm AWK Sp. z o.o., Megawat KaninEWG Taczalin, które z działania 9.4 chciały dostać właśnie 40 mln zł.

REKLAMA

Firma AWK Sp. z o.o. chce wybudować farmę wiatrową Kukinia o mocy 28 MW, a koszt projektu wyceniła na 227,2 mln zł, przy czym rekomendowana przez MG kwota dofinansowania to nie 40 mln zł, a 22,4 mln zł. Megawat Kanin, który w województwie zachodniopomorskim zamierza wybudować za 135,4 mln zł osiem elektrowni wiatrowych, może otrzymać taką samą kwotę dofinansowania jak AWK. Podobnie EWG Taczalin, który chce wybudować w gminie Legnickie Pole 21 turbin wiatrowych o łącznej mocy 42 MW.

Na liście podstawowej jest jeszcze m.in. wniosek firmy Ekopal Sp. z o.o., która za 42,9 mln zł, przy rekomendowanej kwocie dofinansowania na poziomie 13,7 mln zł, wybuduje farmę wiatrową o mocy 5,85 MW w gminie Rząśnia, a także wniosek firmy KSM Energia Sp. z o.o., która chce wybudować w gminie Krzęcin farmę wiatrową Żeńsko o mocy 7,5 MW. W tym wypadku inwestor zakłada, że przedsięwzięcie będzie kosztować 41,3 mln zł, a Ministerstwo rekomendowało dofinansowanie w wysokości 11,3 mln zł.

Na unijną dotację sporą szansę ma też firma Elektrownie Wiatrowe Karor Sp. z o.o., której wniosek dotyczy budowy farmy wiatrowej Glińsk o potencjale 6 MW. Zakładany koszt tego projektu to 38,5 mln zł, a rekomendowane wsparcie – 12 mln zł, a także firma Szelf Sp. z o.o. – na budowę parku wiatrowego Wicko o mocy 10 MW. Inwestycja została wyceniona na 70,9 mln zł, a z wnioskowanej dotacji w wysokości 34,1 mln zł resort gospodarki będzie gotowy przyznać firmie Szelf 19,1 mln zł.

Listę podstawową konkursu 2/PO IiŚ/9.4/2010 zamyka projekt budowy farmy wiatrowej w województwie kujawsko-pomorskim, w gminie Raciążek. Firma Saggittarius Solutions Sp. z o.o., która jest autorem tego projektu, szacuje koszt jego wykonania na 48,1 mln zł. Inwestor wnioskował o dotację w wysokości 27,6 mln zł, ale resort gospodarki rekomendował przyznanie 15,4 mln zł.


Kto na liście rezerwowej?

Na liście rezerwowej konkursu 2/PO IiŚ/9.4/2010 „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych” znalazły się następujące projekty budowy farm wiatrowych: Park Elektrowni Wiatrowych Bosse w miejscowości Bosse k. Sejn (Bosse Wind Invest Sp. z o.o.), farma wiatrowa Jędrzychowice o mocy 34 MW oraz farma wiatrowa Koźmin o mocy 36 MW (Fornax I Sp. z o.o.), farma wiatrowa Postolin (Eolica Postolin Sp. z o.o.), park wiatrowy Koźmin (Domrel Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.), elektrownie wiatrowe o mocy 4 MW w woj. zachodniopomorskim(Megawat Polska s.c. Andrzej Ordon, Kazimierz Ordon), budowa farmy wiatrowej Głuchów o mocy 29 MW (Enwind Sp. z o.o.), dwie elektrownie wiatrowe, każda o mocy 2 MW, w miejscowości Włynkówko (Baltic Wind sp. j. Marianna Mazur, Marek Dawidowski), farma wiatrowa Kamionka o mocy 30 MW (FW Kamionka Sp. z o.o.), elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 4 MW w Działoszynie, woj. łódzkie (Towarzystwo Finansowo-Kapitałowe KLIN Sp. j.), elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 2,4 MW w gminach Śmigiel i Przemęt (Elsett Electronics Ernest i Danuta Schmidt sp. j.), park wiatrowy Chojny w gminie Koło (Ownpower Polska SA), elektrownia wiatrowa o mocy 2,5 MW w miejscowości Niedźwiady, gmina Ślesin (Ever Wind Polska Sp. z o.o.), elektrownie wiatrowe w gminach Brzuze i Osiek (Solbet Sp. z o.o.), elektrownia wiatrowa o mocy 2 MW w miejscowości Starorypin Prywatny w gminie Rypin(Wiatrak Sp. z o.o.), farma wiatrowa Wartkowo w gminach Gościno i Karlino (Gamma Sp. z o.o.), elektrownie wiatrowe o mocy 4,5 MW w Wincentowie, gmina Rusiec w woj. łódzkim (Zakład Usługowo-Handlowy Czesław Szymański), farma wiatrowa o mocy 4 MW w miejscowościWłynkówko (Viking Energy Sp. j. Marianna Mazur Marek Dawidowski), park wiatrowy o mocy 4,5 MW w gminie Wydminy (Wiatrel Poland Sp. z o.o.), II etap budowy farmy wiatrowej Wicko(Bels Investment Sp. z.o.o.), elektrownie wiatrowe w miejscowości Paproć (Istra Sp. z o.o.), farma wiatrowa Korsze o mocy 48 MW (Neolica Polska Sp. z o.o.), farma wiatrowa Duszniki ,woj. wielkopolskie (PSWM Wielkopolska Sp. z o.o.), farma wiatrowa Zopowy (Gamesa Energia Polska Sp. z o.o.), elektrownie wiatrowe o mocy 3 MW w Kłobucku (Stako Stanisław Kowalczyk i Katarzyna Kowalczyk), farma wiatrowa o mocy 6 MW w miejscowości Chełmo, gmina Masłowice (Eko Energia M IV Sp. z o.o.), farma wiatrowa o mocy 6 MW w Kamiennej, gmina Błaszki (EWB Vent Energy Operator Sp. z o.o.), farma wiatrowa o łącznej mocy 20 MW w gminie Krzyżanów (Eolos Polska Sp. z o.o.), farma wiatrowa w gminie Raczki (EcoWat Parki Wiatrowe Sp. z o.o.), park wiatrowy o potencjale 6 MW w gminie Lubsko (Gewind Budziechów), farma wiatrowa o mocy 6 MW w gminie Żary (Gewind Grabik Sp. z o.o.). Listę rezerwową zamyka projekt budowy farmy wiatrowej Krzęcin o mocy 14 MW, którego autorem jest Gamesa Energia Polska Sp. z o.o.


Red. Gramwzielone.pl