Gdzie buduje się najwięcej elektrowni wiatrowych?

W pierwszej połowie 2010 roku na całym świecie zbudowano 16 GW elektrowni wiatrowych. Jak wygląda sytuacja na poszczególnych rynkach? {więcej}

World Wind Energy Association (EWEA) poinformowała, że globalny potencjał energii wiatrowej zwiększył się w pierwszym półroczu o 16 GW nowych instalacji.

EWEA wskazuje, że energetyka wiatrowa w zależności od regionów świata rozwija się w bardzo zróżnicowanym tempie. W przeciwieństwie do Europy i Ameryki Północnej, gdzie w efekcie wzrostu deficytów budżetowych w kluczowych da sektora państwach, buduje się mniej wiatraków – szybki rozwój energetyka wiatrowa notuje w Azji – nie tylko w Chinach, ale także w Indiach.

REKLAMA

W Chinach w pierwszej połowie 2010 roku wybudowano aż 7,8 GW nowych elektrowni wiatrowych, co zwiększyło całkowity potencjał energetyki wiatrowej w Państwie Środka do 26 GW zainstalowanych mocy. Cel 100 GW, którego osiągnięcie zapowiadały chińskie władze, przy zachowaniu obecnego tempa wzrostu, może być więc osiągnięty w przeciągu zaledwie kilku lat.

Na drugim największym rynku energii wiatrowej w Azji – Indiach – wybudowano w pierwszej połowie tego roku 1,2 GW elektrowni wiatrowych, zwiększając potencjał kraju do prawie 11 GW zainstalowanych mocy.

REKLAMA

Taką samą moc wiatraków zainstalowano w pierwszym półroczu 2010 r. w USA, co jednak – biorąc pod uwagę potencjał rynku – EWEA uznaje za liczbę niezadowalającą.

Mimo to, Stany Zjednoczone pozostają największym rynkiem energii odnawialnej na świecie z całkowitą mocą 35 GW farm wiatrowych – wyprzedzając Chiny, a także Niemcy (25 GW), Hiszpanię (19 GW) oraz Indie. Dalsze miejsca zajmują Włochy (4,8 GW), Francja (4,5 GW), Wielka Brytania (4 GW), Portugalia (3,5 GW) oraz Dania (3,7 GW).

Rozwój energetyki wiatrowej na Starym Kontynencie, w obliczu problemów fiskalnych największych gospodarek, podtrzymywany był w dużej mierze przez finansowanie z Unii Europejskiej, w czym dużą rolę odgrywał Europejski Bank Inwestycyjny. W pierwszym półroczu zamontowano na największym rynku energii wiatrowej w Europie – Niemczech – 660 MW turbin wiatrowych, we Francji i w W. Brytanii po 500 MW, a w ogarniętej kryzysem Hiszpanii – 400 MW.

EWEA szacuje, że w całym 2010 roku na świecie może powstać w sumie 40 GW nowych farm wiatrowych, co zwiększy globalny potencjał energetyki wiatrowej z 175 GW na początku roku do 215 GW na początku roku 2011.


pp, Gramwzielone.pl