Senatorowie zajęli się ustawą antywiatrakową. Przez minutę

Senatorowie zajęli się ustawą antywiatrakową. Przez minutę
Foto. Senat.gov.pl

Okoł jednej minuty trwało dzisiejsze wspólne posiedzenie senackich Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, które zajęły się ustawą o inwestycjach w elektrownie wiatrowe. Senatorowie błyskawicznie przegłosowali niewnoszenie do niej poprawek i zakończyli posiedzenie.

Sejm przyjął ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych w dniu 20 maja br. W efekcie została ona skierowana do prac w Senacie.

Wczoraj ustawą antywiatrakową zajęły się osobno Komisja Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

REKLAMA

Ta pierwsza na wniosek senatora PiS Grzegorza Peczkisa zdecydowała o niewnoszeniu żadnych uwag do przyjętej przez posłów ustawy.

REKLAMA

Natomiast podczas prac drugiej z wymienionych komisji zgłoszono poprawki, senator PiS Waldemar Bonkowski wnioskował m.in. o zmniejszenie minimalnej odległości wiatraków od domów i terenów chronionych, do ich pięciokrotnej wysokości. 

Dzisiaj sprawa ustawy antywiatrakowej powróciła na połączonym posiedzeniu obu komisji. Posiedzenie zakończyło się już po minucie, w trakcie której senatorowie przegłosowali nieprzyjmowanie do ustawy żadnych poprawek.

Teraz ustawa trafi na posiedzenie plenarne Senatu. Jeszcze dzisiaj może zostać przyjęta bez zgłaszania poprawek, a jeśli tak się stanie, zostanie skierowana do podpisu prezydenta. Jeśli ten nie zgłosi do niej weta, ustawa trafi do publikacji w Dzienniku Ustaw i większość z jej przepisów wejdzie w życie już po 14 dniach od opublikowania.

gramwzielone.pl