Seminaria nt. ustawy o OZE i wpływu energetyki wiatrowej na zdrowie człowieka

Seminaria nt. ustawy o OZE i wpływu energetyki wiatrowej na zdrowie człowieka
Fot. reynermedia, flickr cc

Zapraszamy na seminaria organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, które odbędą się w przyszłym tygodniu w Warszawie. 

Seminarium pt. Nowelizacja ustawy o OZE – nowe reguły gry, 21 czerwca br., Warszawa

W parlamencie trwają pracę nad nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii. Od 1 lipca system wsparcia OZE będzie funkcjonował na nowych zasadach. Dla branży energetyki wiatrowej nowe reguły funkcjonowania na rynku wprowadza dodatkowo przyjęta właśnie przez Sejm ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, której wejścia w życie można spodziewać się z końcem czerwca.

REKLAMA

Kancelaria K&L Gates wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej zapraszają na seminarium, które umożliwi uczestnikom zapoznanie się z nowymi regulacjami oraz ich praktycznymi konsekwencjami dla branży OZE.

Podczas spotkania, które odbędzie się w Warszawie, 21 czerwca, omówione zostaną ustawa „odległościowa” oraz ustawa OZE, a nasi eksperci udzielą uczestnikom odpowiedzi na poniższe pytania:

 • Jak wygrać aukcję po nowelizacji ustawy o OZE i w którym koszyku należy startować?
 • O czym należy pamiętać w związku ze zmianą zasad sprzedaży energii elektrycznej?
 • Jakie są praktyczne wymogi uczestnictwa elektrowni wiatrowej w mikro i makroklastrze?
 • Jak przekształcić projekt EWI w hybrydową instalację OZE?
 • Czy zmienią się reguły uwzględniania pomocy publicznej w aukcjach?
 • Jak przyłączyć dwie instalacje OZE w jednym miejscu? Czy możliwe jest etapowanie inwestycji?
 • Jak chronić się przed zwiększeniem podatku od nieruchomości?

Więcej informacji o seminarium. 

REKLAMA

Seminarium pt. Energetyka wiatrowa a zdrowie człowieka, 23 czerwca br., Warszawa

Wyniki badań wskazują, że społeczności aktywnie uczestniczące w procedurach i wyedukowane bardziej świadomie akceptują nowe inwestycje wiatrowe. Wydarzenie ma na celu wspomóc administrację publiczną rzetelnymi informacjami na temat aktualnie dostępnej wiedzy naukowej o oddziaływaniach elektrowni wiatrowych. Podczas konferencji, która skierowana jest głównie do urzędników biorących udział w procedurach środowiskowych (w tym RDOŚ, PPIS, WIOŚ, wójtowie gmin) oraz do inwestorów, zostaną przedstawione aktualne doniesienia na temat oddziaływań elektrowni wiatrowych na zdrowie lokalnej społeczności.

Temat oddziaływań zostanie potraktowany wielostronnie: omówione zostaną zarówno oddziaływania akustyczne (w tym hałasu niskoczęstotliwościowego i infradźwięków), wizualne (zarówno percepcja wizualna, jak i zagadnienie migotania cienia), wyniki multidyscyplinarnych badań o oddziaływaniu EW, czynniki decydujące o percepcji tych oddziaływań i akceptacji inwestycji (oddziaływania akustyczne, wizualne, odległość inwestycji, korzyści finansowe i społeczne) a także analiza, na ile odsuwanie inwestycji od zabudowy gwarantuje minimalizację ich oddziaływań oraz akceptację społeczną.

Wśród panelistów znajdą się światowej słowy eksperci: dr Goeff Levenhall (Wielka Brytania), dr Johannes Pohl (Niemcy), Oliver Thomas (Niemcy), prof. Bożena Mroczek (Polska), dr Jacek Szulczyk (Polska), którzy zaprezentują m.in. zagadnienia takie jak:

 • Oddziaływania akustyczne – rzeczywiste pomiary, poziomy imisji hałasu na przykładzie polskich norm i krajowych doświadczeń
 • Oddziaływania akustyczne a zdrowie – stan wiedzy o oddziaływaniu na człowieka w kontekście norm obowiązujących w Europie i na świecie – aktualny stan wiedzy naukowej i oświadczenia globalne
 • Migotanie cienia: definicja, wpływ i dopuszczalne normy, ocena wpływu, techniczne rozwiązania i monitoring- doświadczenia niemieckie
 • Związek odległości od zabudowań i akceptacji – czy dalej znaczy lepiej? Wpływ oddziaływań i postaw wobec technologii oraz rzeczywistej odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań na akceptację inwestycji – doświadczenia niemieckie
 • Percepcja energetyki wiatrowej: oddziaływania akustyczne, hałas i jego specyfika, efekty wizualne – ich synergia i wpływ na postrzeganie oddziaływań elektrowni wiatrowych
 • Akceptacja społeczna i jej czynniki: oddziaływania akustyczne, wizualne, bliskość inwestycji, korzyści ekonomiczne i inne
 • Wpływ energetyki wiatrowej na zdrowie – wyniki multidycyplinarnych badań z kraju i ze świata

Więcej informacji o seminarium. 

Portal Gramwzielone.pl jest patronem medialnym seminariów „Nowelizacja ustawy o OZE – nowe reguły gry” oraz „Energetyka wiatrowa a zdrowie człowieka”.