Farmy wiatrowe Energi znowu tracą na wartości

Farmy wiatrowe Energi znowu tracą na wartości
Fot. Energa

Energa podała, że odpisze wartość swoich farm wiatrowych na łączną kwotę 247 mln zł. Jak informuje koncern energetyczny z północnej Polski, odpis jest efektem zmian w regulacjach dotyczących energetyki wiatrowej. To już druga w tym roku taka decyzja Energi.

Jak poinformował PAP, powołując się na komunikat Energi, jej aktywa wiatrowe po dokonanym odpisie będą warte 647,4 mln zł, z czego 11,9 mln zł to wartość projektów wiatrowych. Energa zastrzega, że finalna wielkość odpisu może jeszcze ulec zmianie.

To już druga w tym roku taka decyzja Energi. Wcześniej, w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości za I kwartał 2016 roku, Energa podjęła decyzję o przeprowadzeniu odpisów aktualizujących w energetyce wiatrowej na łączną kwotę 187,6 mln zł. Po dokonanych odpisach wartość księgowa farm wiatrowych w skonsolidowanym bilansie Grupy Energa wyniosła wówczas 892,6 mln zł, w tym 86,9 mln zł wyniosła wartość projektów wiatrowych.

REKLAMA

Zarząd spółki podał wtedy, że „w związku z wystąpieniem zmian w otoczeniu rynkowym, takich jak spadek cen świadectw pochodzenia energii oraz utrzymujące się niskie ceny energii elektrycznej, zostały zidentyfikowane przesłanki, które mogą skutkować spadkiem wartości odzyskiwalnej aktywów Grupy Energa„.

REKLAMA

 W związku z tym konieczne było przeprowadzenie testów na utratę wartości również dla wartości firmy (goodwill) powstałej w wyniku nabycia portfela farm wiatrowych w 2013 roku, które spowodowały rozpoznanie odpisu w wysokości 117 mln zł. Łączny wpływ w/w odpisów na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 roku Grupy ENERGA wynosi 304,6 mln zł. Powyższe operacje mają charakter niegotówkowy i nie mają wpływu na aktualną i przyszłą pozycję płynnościową Grupy – informowała kilka miesięcy temu Energa. 

Wiatrowy portfel Energi zwiększył się znacznie po przejęciu w 2013 r. części aktywów wycofujących się z Polski koncernów Iberdrola i Dong. Energa przejęła wówczas farmy wiatrowe Karścino (woj. zachodniopomorskie) i Bystra (woj. pomorskie), a także projekty, których potencjał szacuje się na 1190 MW. Pozostałe sprzedawane przez Iberdrolę i Dong aktywa przejęło wtedy PGE. 

Obecnie Energa posiada w swoim portfelu 4 farmy wiatrowe – Karcino o mocy 51 MW, Karścino (90 MW), Bystra (24 MW) i Myślino (20 MW). W zakresie OZE do Energi należy też elektrownia wodna we Włocławku o mocy 160,20 MW, elektrownia szczytowo-pompowa w Żydowie o mocy 184,6 MVA, a także 45 małych elektrowni wodnych o łącznej mocy 42,36 MW. Grupa Energa ma w swoim portfelu OZE także dwie farmy fotowoltaiczne – w Gdańsku (1,63 MW) oraz Czernikowie k.Torunia (4 MW). 

Jak wynika z ostatniej wypowiedzi prezesa Energi podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds. energii i skarbu państwa, pontencjał OZE Energi może w najbliższej przyszłości nie ulec zmianie. Dariusz Kaśków zapewnił, że jego firma jest w trakcie opracowania nowej strategii, której filarami ma być zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego poprzez inwestycje w wytwarzanie konwencjonalne. Jednocześnie dodał, że w kwestii OZE Energa nie planuje inwestycji w nowe farmy wiatrowe „bo sama ma problem z bilansowaniem swoich lokalnych źródeł”, rozważa natomiast pójście w kierunku biospalarni. Prezes Energi nie wspomniał o ewentualnym kontynuowaniu kierunku budowy farm fotowoltaicznych czy o budowie biogazowni rolniczych.

gramwzielone.pl