Projekt Baltic InteGrid bliżej realizacji

Projekt Baltic InteGrid bliżej realizacji
Fot. Vattenfall

Morskie farmy wiatrowe na Bałtyku. Projekt Baltic InteGrid  Integrated Baltic offshore wind electricity grid development, współfinansowany z programu INTERREG Regionu Morza Bałtyckiego, został zakwalifikowany jako projekt flagowy w ramach Europejskiej Strategii na rzecz obszaru Morza Bałtyckiego – informuje Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej (FNEZ). 

Ministerstwo Gospodarki Łotwy, będące koordynatorem działań w obszarze polityki energetycznej w ramach Strategii na rzecz obszaru Morza Bałtyckiego (EUSBSR), zakwalifikowało projekt Baltic InteGrid jako projekt flagowy w zakresie energetyki. Tym samym projekt Baltic InteGrid został włączony do Planu Działań dla połączenia rynków obszaru Morza Bałtyckiego w ramach BEMIP Baltic Energy Market Interconnection Plan initiative (BEMIP Action Plan).

Celem projektu Baltic InteGrid jest opracowanie koncepcji bałtyckiej infrastruktury przesyłowej zintegrowanej z projektami morskich farm wiatrowych w oparciu o szczegółową analizę warunków przestrzennych, rynkowych, polityczno-regulacyjnych, środowiskowo-społecznych oraz technologicznych.

REKLAMA

Założenia i obszar działań projektu Baltic InteGrid obejmują zrównoważone wytwarzanie energii elektrycznej na poziomie krajowym, dalszą integrację rynków oraz zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w regionie Morza Bałtyckiego, poprzez rozwój bałtyckiej infrastruktury przesyłowej, wpływającej na optymalizację potencjału i efektywności morskiej energetyki wiatrowej.

REKLAMA

W tym celu współpracę zawiązało 14 partnerów z 8 państw regionu Morza Bałtyckiego (Polska, Niemcy, Dania, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia), którzy w bliskiej współpracy z interesariuszami będą realizować następujące zadania: utworzenie trwałego Bałtyckiego Forum Sieci Morskich (BOGF),  opracowanie koncepcji Sieci Bałtyckiej (Baltic Offshore Grid), opracowanie koncepcji studium wykonalności dla fragmentów Sieci Bałtyckiej, a także opracowanie rekomendacji do kluczowych dokumentów.

Praca nad zadaniami projektu Baltic InteGrid wymaga szerokiej integracji operatorów sieci przesyłowych (OSP), branży morskiej energetyki wiatrowej, przemysłu offshorowego, organów administracji, instytucji naukowych oraz ośrodków akademickich. Współpraca w międzynarodowym zespole ekspertów pozwoli na identyfikację optymalnych uwarunkowań do rozwoju sieci przesyłowych na Morzu Bałtyckim zintegrowanych z morską energetyką wiatrową. 

W projekt Baltic InteGrid zaangażowana jest Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej (FNEZ), której zadaniem będzie identyfikacja potencjalnych oddziaływań Bałtyckiej Sieci na komponenty środowiska przyrodniczego i społecznego, opracowanie strategii minimalizacji oddziaływania Sieci Bałtyckiej w aspekcie środowiskowym i społecznym, w formie raportu Impact mitigation strategy of the Baltic Offshore Grid, a także koordynacja działań i opracowanie koncepcji dla studium wykonalności fragmentów Sieci Bałtyckiej.

FNEZ będzie ponadto zaangażowany w koordynację działań projektowych, tworzenie Bałtyckiego Forum Sieci Morskich, organizację krajowych i zagranicznych seminariów oraz pracę w grupach roboczych, a także za opracowanie rekomendacji do Planu Dziesięcioletniego Rozwoju Sieci (TYNDP).

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej  / red. gramwzielone.pl