Szkocja: ograniczenia dla farm wiatrowych mogą kosztować 3 mld funtów

Szkocja: ograniczenia dla farm wiatrowych mogą kosztować 3 mld funtów
Fot. Senvion

Jednym z wcielonych w życie postulatów brytyjskich konserwatystów, którzy pozostają przy władzy w Wielkiej Brytanii, są regulacje blokujące rozwój lądowej energetyki wiatrowej. Przeciwko takiemu podejściu zaprotestowali reprezentanci Szkocji w brytyjskim parlamencie.

Obecnie w Szkocji znajduje się aż około 60 proc. wszystkich lądowych farm wiatrowych, które pracują w Wielkiej Brytanii, a szkockie OZE odpowiadają za ok. 30 proc. brytyjskiej produkcji zielonej energii elektrycznej. Na wzrost tego potencjału nie ma jednak co liczyć, po tym jak brytyjskie władze wprowadziły regulacje, które utrudniają budowę farm wiatrowych na lądzie.

Pracujący w brytyjskim parlamencie zespół Scottish Affairs Committee wskazuje, że lądowa energetyka wiatrowa to obecnie najtańszy na Wyspach sposób produkcji energii, a dobre warunki wietrzności panujące w Szkocji sprawiają, że rozwój energetyki wiatrowej zaowocował tam powstaniem sektora zatrudniającego ponad 20 tys. osób.

REKLAMA

Na szkody, jakie szkockiej gospodarce przynosi polityka Londynu, zwrócił uwagę Scottish Affairs Committee, jednocześnie wzywając do stworzenia jasnej, długookresowej strategii rozwoju OZE, aby źródła odnawialne mogły pozostać centralną częścią szkockiego miksu energetycznego.

REKLAMA

Scottish Affairs Committee oszacował w najnowszym raporcie straty dla szkockiej gospodarki wynikające z niekorzystnej – jego zdaniem – polityki Londynu w zakresie OZE na 3 mld funtów rocznie.

Raport pokazuje, że kilka zmian, które w zakresie wsparcia dla OZE wprowadził brytyjski rząd – w tym wczesne zakończenie systemu obowiązku zakupu energii odnawialnej (ang. Renewable Oligation, odpowiednik sytemu zielonych certyfikatów) dla energetyki solarnej i wiatrowej na lądzie, obcięcie wsparcia w systemie taryf gwarantowanych i opóźnienie kolejnej rundy dla kontraktów różnicowych (Contracts for Difference) – osłabia zaufanie inwestorów w sektorze energii odnawialnej i oznacza ryzyko dla przyszłego rozwoju – komentuje Pete Wishart ze Scottish Affairs Committee

Celem szkockiego rządu jest zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w miksie energii elektrycznej do 100 proc. już do roku 2020. Udział OZE w szkockim miksie energetycznym wynosi już około 50 proc. 

Raport Scottish Affairs Committee na temat energetyki wiatrowej jest dostępny pod tym linkiem.

gramwzielone.pl