PGE: odpis aktualizacyjny w OZE na 783 mln zł

PGE: odpis aktualizacyjny w OZE na 783 mln zł
Farma wiatrowa Lotnisko. Fot. PGE

Największy polski koncern energetyczny podał informację na temat wyników finansowych za I połowę 2016 r. Podkreśla w niej odpisy aktualizujący wartość aktywów OZE w wysokości aż 783 mln zł.

Skonsolidowany zysk operacyjny PGE, powiększony o amortyzację (EBITDA), w I półroczu 2016 r. wyniósł 3,1 mld zł. Spadek o 26 proc. w stosunku do 2015 r. PGE tłumaczy głównie niższą dyspozycyjnością aktywów na węgiel brunatny z powodu modernizacji bloków w Bełchatowie – w połączeniu z niższymi realizowanymi cenami energii elektrycznej na rynku hurtowym.

W I półroczu 2016 roku Grupa PGE funkcjonowała na rynku wywierającym presję na wyniki operacyjne ze względu na sytuację na rynkach towarowych – zarówno surowców, jak i energii elektrycznej. W ocenie czołowych agencji ratingowych PGE pozostaje najbardziej wiarygodnym koncernem energetycznym na rynku kapitałowym i kredytowym w Polsce i jednym z liderów w regionie – komentuje Emil Wojtowicz, wiceprezes zarządu ds. finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

REKLAMA

Produkcja netto energii elektrycznej w I półroczu 2016 r. wyniosła 25,4 TWh i była o 8 proc. niższa, niż rok wcześniej. Produkcja z węgla brunatnego spadła o 13 proc. r/r i osiągnęła poziom 16,9 TWh (jako powód takiej sytuacji wskazuje się modernizację bloków w Bełchatowie). Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 5,8 TWh (wzrost o 4 proc. r/r).

Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych wzrosła o 33 proc. r/r osiągając wartość 0,5 TWh. PGE komentuje, że to efekt oddania do użytku w IV kwartale 2015 r. farm wiatrowych o łącznej mocy 218 MW.

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł 16,9 TWh i był 3 proc. wyższy niż w I połowie ubiegłego roku w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem. Wyższy w porównaniu do ubiegłego roku był także wolumen sprzedaży detalicznej, który wzrósł o 11 proc. osiągając poziom 21,4 TWh.

REKLAMA

Największy udział w zysku EBITDA Grupy w I półroczu miał segment energetyki konwencjonalnej osiągając poziom 1,6 mld zł. Segment dystrybucji zakończył I półrocze z wynikiem przekraczającym 1,1 mld złotych. Połączone segmenty sprzedaży hurtowej i detalicznej wygenerowały 208 mln zł, podobnie jak segment energetyki odnawialnej, który – jak zaznacza PGE – pozostaje pod wpływem niższych cen zielonych certyfikatów i który wypracował wynik na poziomie 205 milionów zł. Zysk netto dla akcjonariuszy wyniósł 546 mln zł.

PGE komentuje też przeprowadzony odpis aktualizacyjny aktywów w sektorze OZE, tłumacząc go „zmianami w otoczeniu regulacyjnym”. Odpis aktualizujący wartość głównie aktywów wiatrowych wyniósł 783 mln zł. PGE zaznacza, że odpis ma charakter niegotówkowy.

PGE informował wcześniej, że przeprowadzone testy nie wykazały utraty wartości posiadanych przez tą grupę elektrowni wodnych i elektrowni szczytowo-pompowych.

PGE to największy producent energii wiatrowej w Polsce. Po uruchomieniu ogromnej farmy wiatrowej Lotnisko o mocy 90 MW, co nastąpiło pod koniec ubiegłego roku, łączna moc zainstalowana w lądowej energetyce wiatrowej grupy PGE wzrosła do 441 MW, a po sfinalizowaniu kolejnych projektów – Resko II o mocy 76 MW i Kisielice II o mocy 12 MW – na koniec 2015 roku, wyniosła 529 MW. 

Komentarz prezesa PGE Henryka Baranowskiego do najnowszych wyników finansowych spółki:

gramwzielone.pl