Jaki podatek od elektrowni wiatrowych?

Jaki podatek od elektrowni wiatrowych?
Fot. Enel

Właściciele elektrowni wiatrowych wciąż pozostają w niepewności co do podejścia organów podatkowych do  wymiaru podatku od nieruchomości w roku 2017 i kolejnych latach. Wątpliwości wzbudza kwestia, czy niedawna ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (ustawa z dnia 20 maja 2016 r., Dz.U. z 2016 r., poz. 961) wpłynie na interpretację lokalnych organów podatkowych w zakresie zastosowania regulacji dotyczących podatku  od nieruchomości pisze Katarzyna Klimkiewicz-Deplano, doradca podatkowy, partner w kancelarii Advicero Tax.

Ustawa w zakresie elektrowni wiatrowych wprowadziła definicję elektrowni wiatrowej. Zgodnie z nią elektrownia wiatrowa, składająca się z fundamentów, wieży, elementów technicznych, stanowi budowlę. Jednocześnie, na mocy tejże ustawy zmodyfikowano definicję budowli zawartą w Prawie budowlanym, do której odnosi się ustawa regulująca opodatkowanie podatkiem od nieruchomości, poprzez wykreślenie zwrotu „elektrowni wiatrowych” z wyliczenia elementów, których części budowlane stanowią budowlę.

W konsekwencji pojawiły się wątpliwości, czy powyższe zmiany legislacyjne wpłyną na rozszerzenie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości i w konsekwencji wyższe opodatkowanie elektrowni wiatrowych.

REKLAMA

Wątpliwości podsyca również wskazanie w przedmiotowej ustawie, że do końca 2016 r. podatek od nieruchomości pobiera się zgodnie z przepisami obowiązującymi  do dnia wejścia w życie tejże ustawy.

I eksperci podatkowi, i lokalne władze podatkowe są podzieleni – część z nich uważa, że ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych nie ma wpływu na dotychczasowy wymiar podatku od nieruchomości, część zaś stoi na stanowisku, że począwszy od roku 2017 podstawa wymiaru podatku od nieruchomości będzie większa, obejmująca całą wartość elektrowni wiatrowej.

REKLAMA

Pokłosiem tych niepewności są rozbieżne interpretacje podatkowe wydawane przez lokalne organy. Przykładem korzystnego rozstrzygnięcia jest interpretacja indywidualna Wójta Gminy Zgorzelec, wydana 3 listopada 2016 r. (sygn. FP.310.1.1.2016.2). Interpretacja dotyczy spółki, która posiada dwie farmy wiatrowe. Podatnik zapytał, czy od 2017 r. będzie musiał płacić podatek nadal jedynie od fundamentów i masztów, czy też od całej elektrowni. Spółka w uzasadnieniu wskazywała, że nic nie powinno się zmienić, gdyż turbina jako całość nie jest obiektem budowlanym w rozumieniu prawa budowlanego. Organ przyznał rację spółce. Inne rozstrzygnięcie zapadło natomiast w Słupii, gdzie Wójt Gminy w wydanej 19 października 2016 r. interpretacji indywidualnej (sygn. Fn.P.3120.7/2016/KS) stwierdził, że elektrownie wiatrowe są budowlami w rozumieniu prawa budowlanego, zgodnie z art. 2 nowej ustawy. Dlatego też wiatrak jako całość powinien być opodatkowany od 1 stycznia 2017 r. podatkiem od nieruchomości.

Pomimo wcześniejszych nieformalnych zapowiedzi, na ten moment Ministerstwo Finansów nie pracuje nad wydaniem interpretacji ogólnej w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych.

Wydaje się, że ewentualne spory co do wysokości naliczenia podatku od nieruchomości mogą toczyć się przed kolejnymi instancjami organów podatkowych i znajdą swoje rozwiązanie dopiero w sądach administracyjnych. Podatnicy mają do wyboru albo naliczanie podatku wyłącznie od części budowlanych, albo przyjęcie bardziej zachowawczego podejścia i naliczanie od całej wartości elektrowni wiatrowej.

O ile wybrane zostanie podejście zakładające naliczanie podatku według zasad obowiązujących w 2016 r., warto opracować zawczasu argumenty na uzasadnienie takiego stanowiska, na wypadek pytań ze strony organów podatkowych.

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano, doradca podatkowy, partner w Advicero Tax sp. z o.o. / www.advicero.eu