Rosną szanse na rozwój offshore w Polsce

Rosną szanse na rozwój offshore w Polsce
Kim Hansen, flickr cc-by-2.0

O rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku pisze Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej. {więcej}

Po ubiegłorocznych zmianach w ustawie o obszarach morskich potencjalni inwestorzy ruszyli z lawiną wniosków o pozwolenia na lokalizację farm wiatrowych w polskich obszarach morskich.

Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wynika, że złożono już 54 wnioski, a pierwsze decyzje lokalizacyjne spodziewane są w najbliższych tygodniach. Wiele wskazuje na to, że bieżący rok będzie przełomowy dla morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

REKLAMA

Najnowsze informacje dotyczące perspektyw rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce zostały przedstawione podczas konferencji „Inwestycje w morskie farmy wiatrowe”, która odbyła się w dniu 22 lutego b.r. w Warszawie. Organizatorem konferencji był dziennik  Rzeczpospolita, a patronat nad nią objęło Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW). Podczas konferencji przedstawiono potencjał rozwojowy sektora morskiej energetyki wiatrowej, omówiono warunki systemowe inwestowania w morskie elektrownie wiatrowe oraz wskazano na związane z tym szanse rewitalizacji polskiego przemysłu stoczniowego i rozwoju regionów nadmorskich.

W ramach prezentacji inauguracyjnej Bogdan Gutkowski, prezes PTMEW, przedstawił uwarunkowania i perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, wskazując m.in. na pozytywne skutki ekonomiczne realizacji inwestycji w farmy wiatrowe w polskich obszarach morskich, zarówno dla budżetu państwa, jak i wielu sektorów polskiego przemysłu i usług. W swoim wystąpieniu Bogdan Gutkowski podkreślił, iż  polska gospodarka oraz regiony nadmorskie stoją przed wyjątkową szansą związaną z rozwojem sektora morskiej energetyki wiatrowej w Europie. Zauważył ponadto, że potencjał lokalizacyjny polskich obszarów morskich umożliwia Polsce w przyszłości zajęcie pozycji lidera w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku. Wykorzystanie tej szansy i zasobów wymaga jednak dobrych decyzji polityczno-gospodarczych i planowania strategicznego na szczeblu centralnym i regionalnym. Zainteresowanie inwestorów jest duże, co potwierdza dynamicznie rosnąca liczba wniosków o pozwolenia lokalizacyjne, jednak utrzymanie tego zainteresowania potwierdzonego znaczącymi nakładami na przygotowanie projektów, zależało będzie od przełamania kolejnych barier  inwestycyjnych, w tym zwłaszcza od ustanowienia w Polsce odpowiedniego systemu wsparcia produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz zapewnienia możliwości przyłączenia projektowanych morskich farm wiatrowych do krajowego systemu elektroenergetycznego.

W debacie poświęconej powyższym zagadnieniom udział wzięli: Anna Wypych-Namiotko – Wiceminister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Bogdan Gutkowski – Prezes Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej, Grzegorz Tomasik – Członek Zarządu PSE Operator oraz przedstawiciele inwestorów: Michał Prażyński – Wiceprezes PGE Energia Odnawialna S.A. ; Tom Lo Turco – Dyrektor Rozwoju EDP Renewables i Enrique Álvarez-Uría Dyrektor Działu Morskiej Energetyki Wiatrowej EDP Renewables.

REKLAMA

Tematyką kolejnego panelu były bardzo istotne dla sektora regulacje prawne dotyczące przygotowania inwestycji w morskie farmy wiatrowe. Prezentację wprowadzającą przedstawił  Maciej Stryjecki – Prezes Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej. Debata skoncentrowała się na takich tematach jak: zakres wniosku o pozwolenie na wznoszenie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń morskich dla morskich farm wiatrowych, prowadzenie postępowania rozstrzygającego w przypadku wniosków na ten sam akwen, ocena oddziaływania morskich farm wiatrowych na środowisko, uzyskanie warunków przyłączenia morskich farm wiatrowych do sieci oraz ustalenie odpowiedniego systemu wsparcia dla produkcji energii elektrycznej w morskich elektrowniach wiatrowych. Podczas dyskusji skonfrontowano doświadczenia i oczekiwania inwestorów z warunkami obowiązujących i planowanych regulacji prawnych oraz możliwościami przyłączeniowymi formułowanymi przez operatora systemu przesyłowego.

W debacie poświęconej tej tematyce wzięli udział: Magdalena Jabłonowska – z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej; Janusz Pilitowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki; Piotr Otawski – Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska; Cezary Szwed – Dyrektor Departamentu Planowania i rozwoju PSE OperatorMaciej Stryjecki – Prezes Fundacji na rzecz Energetyki  Zrównoważonej.

Wstęp do ostatniego bloku tematycznego  dotyczącego potencjału polskiego przemysłu dla sektora morskiej energetyki wiatrowej przedstawił w imieniu  Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE Patryk Michalak – Prezes Zarządu Stoczni Gryfia. W tej części konferencji przedstawiciele największych polskich przedsiębiorstw produkcyjnych operujących w tej branży przedstawili informacje na temat swoich doświadczeń na europejskim rynku morskiej energetyki wiatrowej. Podkreślono fakt, że polskie firmy już obecnie dysponują doświadczeniem i referencjami zdobytymi podczas realizacji zleceń na elementy morskich farm wiatrowych zagranicą, w tym w produkcji elementów konstrukcyjnych elektrowni wiatrowych, budowy zaawansowanych technologicznie jednostek do stawiania morskich elektrowni wiatrowych a także przyłączaniu morskich farm wiatrowych do sieci energetycznych. Konferencja okazała się doskonałą okazją do udokumentowania tezy, iż rozwój sektora morskiej energetyki wiatrowej w Europie już obecnie przyczynia się do rewitalizacji i rozwoju polskiego przemysłu stoczniowego.

W debacie na ten temat udział wzięli: Paweł Bańko – Dyrektor Handlowy GSG Towers Sp. z o.o.  (Grupa Stoczni Gdańsk); Zdzisław Bahyrycz – Przedstawiciel Zarządu Stocznia CRIST S.A.; Piotr Lejman – Prezes Zarządu Energomontaż-Północ Gdynia Sp. z o.o., Remigiusz Joeck – przedstawiciel Polskich Sieci Morskich S.A.

tekst: Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej

Czytaj więcej o rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Gramwzielone.pl w artykule: Ile na offshore może zarobić państwo?