Seminarium o offshore na Bałtyku

Seminarium o offshore na Bałtyku
danishwindindustryassociation/ flickr cc-by-nc-2.0

Wraz z Polskim Towarzystwem Morskiej Energetyki Wiatrowej zapraszamy na seminarium, które będzie okazją do zdobycia wiedzy i nawiązania kontaktów na tworzącym się w naszym kraju rynku morskiej energetyki wiatrowej. {więcej}

W dniach 6-8 marca 2012r. w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbędzie się międzynarodowa konferencja TRANSPORT WEEK 2012, w ramach której w dniu 8 marca Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej organizuje seminarium pt. Perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – planowanie inwestycji w ośrodkach przemysłowo-portowych.

Tematyka seminarium obejmować będzie zagadnienia dotyczące planowania i realizacji inwestycji sektora morskiej energetyki wiatrowej w ośrodkach przemysłowo-portowych, rolę portów morskich w fazie budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych oraz technologie i produkcję przemysłową dla sektora morskiej energetyki wiatrowej. Udział w seminarium jest bezpłatny.

REKLAMA
REKLAMA

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia swojej obecności poprzez wypełnienie formularza. Seminarium będzie prowadzone w języku angielskim.

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się m.in. eksperci z Akademii Morskiej w Gdyni oraz Instytutu Morskiego w Gdańsku, przedstawiciele duńskiego portu Nyborg, stanowiącego bazę dla budowy czterech morskich farm wiatrowych oraz Rostocku, prężnie rozwijającego się ośrodka portowo-przemysłowego ukierunkowanego na obsługę projektów morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

Ponadto do udziału w seminarium zaproszeni zostali przedstawiciele kluczowych pomorskich przedsiębiorstw aktywnych na międzynarodowym rynku morskiej energetyki wiatrowej.

Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej