"Uratuj wiatraki"

"Uratuj wiatraki"
źródło: PSEW

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) chce przekonać do energetyki wiatrowej polskie społeczeństwo. Jakimi argumentami? {więcej}

PSEW rozpoczął kampanię informacyjną mającą na celu promowanie energetyki wiatrowej i walkę z mitami dotyczącymi funkcjonowania farm wiatrowych.

W broszurze, którą z tej okazji wydało Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, czytamy m.in.:

REKLAMA
REKLAMA

– Wokół wybrzeży Europy jest tyle wiatru, że można by zasilić cały kontynent…7 razy! 
– Elektrownia w Bełchatowie emituje tyle samo CO2 co Litwa i Łotwa razem. 
– Jeden wiatrak o mocy 2 MW zapewnić może energię aż dla 1300 gospodarstw domowych.
– Według Europejskiej Agencji Środowiska zanieczyszczenie powietrza kosztowało kraje europejskie pomiędzy 102 a 169 mld euro rocznie.


PSEW chce obalić m.in. mit hałasu emitowanego przez elektrownie wiatrowe, informując, iż elektrownia wiatowa z odległości 350 m emituje hałas na poziomie 40 dB, czyli podobny jak w przypadku oddalonej o 5 km ruchliwej ulicy.

W broszurze „Mity o energetyce wiatrowej” czytamy także m.in., że wysokość dopłat do energetyki wiatrowej w Polsce w ostatnich 7 latach wyniosła w sumie 1,5 mld zł, podczas , gdy 110 mld zł ma kosztować nasz kraj budowa dwóch elektrowni atomowych do roku 2030. Tymczasem z energetycznej strategii polskiego rządu wynika, że do 2030 roku elektrownie wiatrowe mają produkować 13% energii, a elektrownie atomowe – 12%.

gr.