Znowu wysoki udział wiatru w polskim miksie energetycznym

Znowu wysoki udział wiatru w polskim miksie energetycznym
Fot. Gamesa

Wczoraj działające w naszym kraju farmy wiatrowe wyprodukowały 90 GWh energii elektrycznej, co odpowiadało 19-procentowemu udziałowi w krajowym miksie wytwarzania. Europejskie stowarzyszenie energii wiatrowej WindEurope podaje, że produkcja na poziomie 90 GWh energii wiatrowej odpowiada zapotrzebowaniu na energię 9 mln gospodarstw domowych lub pokrywa 68 proc. przeciętnego zużycia energii w przemyśle.

Zbliżony wynik polskie farmy wiatrowe odnotowały poprzednio 15 marca br., kiedy wyprodukowały 97 GWh energii elektrycznej, co odpowiadało udziałowi w krajowym miksie wytwarzania wynoszącemu 19,9 proc.

Wcześniej udział na poziomie około 20 proc. krajowego miksu energii energetyka wiatrowa w Polsce odnotowała 22 lutego. Działające w naszym kraju farmy wiatrowe wyprodukowały wówczas 113 GWh energii elektrycznej.

REKLAMA

Przeciętny, odnotowany wczoraj udział energii wiatrowej w miksie energetycznym w skali Europy wyniósł 11, 5 proc., na co złożyła się generacja rzędu 850 GWh w energetyce wiatrowej na lądzie oraz 141 GWh w morskiej energetyce wiatrowej.

Tyle – według WindEurope – wystarcza do zaspokojenia dziennych potrzeb na energię 100 mln europejskich gospodarstw domowych lub odpowiada 35-procentowemu zapotrzebowaniu na energię w europejskim przemyśle.

REKLAMA

Największy udział w krajowym miksie generacji na poziomie 88 proc. odnotowali wczoraj Duńczycy, produkując 76 GWh energii wiatrowej. Niemcy produkując 368 GWh energii w wiatru, osiągnęli udział 26-procentowy, a ponad 20-procentowy udział energii wiatrowej w krajowych miksach energii odnotowali jeszcze wczoraj Irlandczycy (20 GWh), Szwedzi (96 GWh) oraz Litwini (7 GWh).

Według Polskich Sieci Elektroenergetycznych przeciętny udział energetyki wiatrowej w naszym miksie wytwarzania wyniósł w ubiegłym miesiącu 8,23 proc., podczas gdy w marcu 2016 r. sięgnął 5,94 proc., a w roku 2014 wyniósł 5,2 proc.

Udział wiatru w polskim miksie wytwarzania energii elektrycznej według PSE w lutym br. wynosił 8,59 proc., a w styczniu 7,04 proc.

Potencjał działających w Polsce farm wiatrowych wynosi około 5,8 GW. 

red. gramwzielone.pl