Nowoczesna proponuje zmiany w prawie dla wiatraków

Nowoczesna proponuje zmiany w prawie dla wiatraków
Foto. EDP Renovaveis

Wczoraj w Sejmie odbyły się konsultacje projektu zmian w prawie dotyczącym elektrowni wiatrowych, który przygotowali posłowie Nowoczesnej.

Projekt zmian w prawie dla wiatraków to odpowiedź posłów Nowoczesnej na ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, która weszła w życie w połowie ubiegłego roku i która ze względu na wpisane do niej restrykcyjne warunki lokowania wiatraków w praktyce uniemożliwiła realizację nowych projektów wiatrowych. W połączeniu z brakiem miejsca dla farm wiatrowych w nowym systemie aukcyjnym ustawa odległościowa zablokowała rozwój energetyki wiatrowej w Polsce.

Regulacje, które odblokują budowę farm wiatrowych w Polsce, proponuje Nowoczesna.

REKLAMA

Nowa ustawa ma zlikwidować wszystkie negatywne skutki obowiązującej, przeforsowanej w ubiegłym roku przez posłów PiS ustawy. Skutki tego prawa odczuwają przedsiębiorcy, których  firmy padają, zwijają sieci elektryczne lub zwalniają pracowników, inwestorzy, którzy zainwestowali w wiatraki, a następnie utracili zaufanie w stabilności prawodawstwa oraz samorządy terytorialne. Jest prawdopodobne, że skarb państwa będzie musiał wypłacić odszkodowania dla przedsiębiorców, którzy musieli zakończyć działalność w związku z wprowadzonymi rok temu przepisami – komentuje Nowoczesna.

Wśród propozycji zgłoszonych przez Nowoczesną jest m.in. wprowadzenie możliwości uzyskania warunków zabudowy dla małych farm wiatrowych o mocy maksymalnie 6 MW – w miejsce wymogu dostosowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czy wprowadzenie w miejsce obecnie stosowanej zasady „10H” kryteriów decydujących o lokowaniu farm wiatrowych opartych o badania akustyczne.

REKLAMA

Nowoczesna postuluje ponadto przywrócenie stosowanych wcześniej zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych w miejsce zasad będących konsekwencją wdrożonej w ubiegłym roku ustawy, które uderzają we właścicieli farm wiatrowych.  

Posłowie Nowoczesnej chcą ponadto przywrócić obowiązujące wcześniej kompetencje starostw powiatowych dotyczące decyzyjności ws. budowy farm wiatrowych.

Zielona energia to nasza przyszłość, uwolnijmy rozwój energetyki wiatrowej w Polsce – zapewniał wczoraj poseł Nowoczesnej Zbigniew Gryglas.

Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, którą chce zmienić Nowoczesna, weszła w życie w lipcu 2016 r., wprowadzając restrykcyjne kryteria odległości farm wiatrowych od zabudowań i obszarów chronionych, wynoszącej przynajmniej 10 długości wiatraka, co zablokowało rozwój nowych projektów wiatrowych w Polsce.

Ponadto ustawa antywiatrakowa obciążyła właścicieli zbudowanych wcześniej elektrowni wiatrowych wyższym podatkiem od nieruchomości. Mimo, że jak zastrzegali niektórzy posłowie PiS będący formalnie autorami ustawy antywiatrakowej, jej celem nie było podniesienie podatku, opinię o podwyższeniu opodatkowania wydał resort finansów, a część gmin już je podniosła, co w połączeniu ze spadającymi cenami zielonych certyfikatów pogorszyło sytuację producentów energii z farm wiatrowych, stawiając zwłaszcza mniejsze firmy na skraju bankructwa.

red. gramwzielone.pl