Elektrownie wiatrowe przynajmniej 2 km od zabudowań?

Elektrownie wiatrowe przynajmniej 2 km od zabudowań?
danishwindindustryassociation/ flickr cc-by-nc-2.0

Radni sejmiku Warmii i Mazur zajmą się uchwałą mającą na celu {więcej}ograniczenie możliwości budowy farm wiatrowych. Wprowadzenie jakich restrykcji w kwestii budowy wiatraków przewidują władze woj. warmińsko-mazurskiego?

W uchwale dotyczącej ograniczenia możliwości budowy farm wiatrowych Urząd Marszałkowski Warmii i Mazur chce m.in. wprowadzić zapisy mówiące o możliwości budowy elektrowni wiatrowych w odległości co najmniej 2 kilometrów od najbliższych gospodarstw domowych, a także o wyłączeniu z potencjalnych lokalizacji dla wiatraków obszarów objętych różnymi formami ochrony przyrodniczej. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, tego rodzaju ochroną jest objęte 48,5% terenów województwa. Podobna zasada ma się stosować w przypadku terenów cennych krajobrazowo. 

Co więcej, zarząd województwa chce wprowadzić moratorium na budowę farm wiatrowych do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego województwa. 

REKLAMA
REKLAMA

O wydawaniu zezwoleń na budowę farm wiatrowych, takich jak decyzja środowiskowa, uchwalanie czy zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego decydują jednak nie władze wojewódzkie a poszczególne gminy, na terenach których inwestorzy chcą budować elektrownie wiatrowe. 

Przykładem lokalnego sporu toczącego się na Warmii i Mazurach w kwestii umożliwienia budowy farm wiatrowych jest m.in. gmina Giżycko. Jej radni chcą uchwalić MPZP, który umożliwi budowę elektrowni wiatrowych nad jeziorem Niegocin. Czytaj więcej na ten temat na Gramwzielone.pl w artykule: Giżycko udostępni tereny pod wiatraki.

gr