Kolejny pozew dewelopera wiatrowego przeciwko Tauronowi

Kolejny pozew dewelopera wiatrowego przeciwko Tauronowi
Farma wiatrowa w Zagórzu / foto: Tauron

Tauron poinformował o otrzymaniu pozwu od dewelopera wiatrowego Gorzyca Wind Invest w związku z rozwiązaniem kontraktu na zakup zielonych certyfikatów.

Jak podaje Tauron, Gorzyca Wind Invest wniosła o zapłatę odszkodowania w kwocie 39,7 mln zł oraz ustalenie odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć w przyszłości z czynów niedozwolonych, w tym z czynów nieuczciwej konkurencji, o wartości szacowanej przez spółkę powodową na kwotę 465,9 mln zł.

 Podstawą faktyczną żądania pozwu, według twierdzeń spółki powodowej, jest wypowiedzenie przez spółkę zależną Emitenta: Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umów długoterminowych na zakup energii elektrycznej i praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, a łączna kwota przyszłej szkody poniesionej przez wszystkie spółki grupy Wind Invest wyniesie według twierdzeń spółki powodowej 1 212,9 mln zł – czytamy w wiadomości opublikowanej przez Taurona. 

REKLAMA

Tauron informuje, że przystąpił do analizy treści pisma i załączonych dokumentów oraz przygotowania odpowiedzi na pozew w zakreślonym przez sąd 14-dniowym terminie. Spółka jednocześnie zapewnia, że „wstępna ocena uzasadnienia żądań zawartych w pozwie wskazuje na ich całkowitą bezzasadność”.

Ostatnio o złożeniu pozwu przeciwko Tauronowi ws. wypowiedzenia umowy na zakup zielonych certyfikatów informował wywodzący się z USA deweloper wiatrowy Invenergy.

REKLAMA

Invenergy podkreślił, że będzie dochodzić przed sądem odszkodowania za szkody wynikłe z rozwiązania umów na zakup energii z jego farm wiatrowych, które działają w naszym kraju, a także umów na zakup certyfikatów, które otrzymywał za produkcję zielonej energii. W sumie wartość roszczeń Invenergy ma sięgać aż 1,2 mld zł. 

Tauron odpowiedział, że „te spory powinny zostać rozstrzygnięte zgodnie z obowiązującym prawem prawomocnym wyrokiem sądowym” i przyznaje, że aktualnie toczą się postępowania, których przedmiotem jest ustalenie skuteczności rozwiązania umów.

Jak dotąd został rozstrzygnięty jeden spór między PE-PKH, a właścicielami farm wiatrowych w sądzie pierwszej instancji. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo Dobiesław Wind Invest sp. z o.o., będącej spółką z Grupy Enerco, przeciwko PE-PKH.

Wcześniej sprawę przeciwko Tauronowi skierowała do sądu również grupa właścicieli małych elektrowni wodnych. Więcej na ten przyczyn i efektów sądowego postępowania w tej sprawie w artykule: Producenci zielonej energii wygrali sprawę z Tauronem.

red. gramwzielone.pl