Branża energii wiatrowej o zmianach w projekcie ustawy o OZE

Branża energii wiatrowej o zmianach w projekcie ustawy o OZE
REpower press

Jak zareagowała branża energii wiatrowej na zapowiedziane przez resort gospodarki zmiany w projekcie ustawy o OZE? {więcej}

Zdaniem Krzysztofa Prasałka, prezesa Polskiego Stworzyszenia Energetyki Wiatrowej, zapowiedziane przez Janusza Pilitowskiego zmiany dot. projektu ustawy o OZE to krok w dobrym kierunku – chodzi m.in. o przywrócenie gwarancji zakupu energii przez sprzedawcę z urzędu po średniej cenie rynkowej, która będzie podlegać corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji, a także o zapewnienie stałego poziomu współczynnika korekcyjnego na okres 15 lat czy pierwszeństwa w przyłączaniu OZE do sieci – To też zmniejszy koszty, bo dzisiejsze niepewność i ryzyko kosztują; niemożność przyłączenia się do sieci tam, gdzie dobrze wieje wiatr, też kosztuje – PAP cytuje Prasałka. 

REKLAMA

Reuters cytuje z kolei Mikela Garaya Garayoę z firmy Taiga Mistral, w opinii którego wstępnie należy uznać zmiany za pozytywne, ponieważ główne regulacje, o których wprowadzenie postulowało środowisko energetyki wiatrowej, zostały przyjęte przez resort gospodarki. Zdaniem przedstawiciela hiszpańskiego dewelopera farm wiatrowych, problemem jest jeszcze niepewność dotycząca harmonogramu zmian, która uniemożliwia dalszą realizację inwestycji. 

REKLAMA

Czytaj, jakie zmiany w nowym projekcie ustawy o OZE chce wprowadzić resort gospodarki, na Gramwzielone.pl w artykule: Nowy projekt ustawy o OZE w maju.

gr