Kolejny pozew przeciwko Tauronowi

Kolejny pozew przeciwko Tauronowi
Fot. Invenergy

Kilka tygodni temu o skierowaniu pozwu przeciwko Tauronowi z powodu rozwiązania umów na zakup zielonych certyfikatów informował amerykański deweloper Invenergy. Teraz Tauron informuje o roszczeniach kolejnego operatora wiatraków.

Spółka Invenergy, która w naszym kraju zainwestowała w farmy wiatrowe około 2,2 mld zł, podała, że będzie domagać się przed sądem odszkodowania w wysokości ponad 1,2 mld zł. Przyczyna to wypowiedzenie przez Tauron długoterminowych umów na zakup energii i zielonych certyfikatów.

Teraz Tauron informuje o wpłynięciu roszczeń z tego tytułu od dewelopera farm wiatrowych, z którym jego spółki miały podpisane umowy na zakup energii i zielonych certyfikatów i który jest związany z Invenergy. 

REKLAMA

Spółka Dobiesław Wind Invest domaga się zapłaty 34,7 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia zgłoszenia roszczenia do dnia zapłaty, a także ustalenia, że Tauron ponosi względem tej spółki odpowiedzialność za szkody mogące powstać w przyszłości, szacowane przez powodową spółkę na 254 mln zł.

REKLAMA

Tauron podaje, że podstawą żądania, według twierdzeń spółki powodowej, jest wypowiedzenie przez spółkę Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o., spółkę zależną Taurona, umów długoterminowych sprzedaży energii elektrycznej i sprzedaży praw majątkowych za energię odnawialną.

Tauron dodaje, że przystąpił do analizy treści pisma oraz przygotowania repliki na pismo powodowej spółki w zakreślonym przez sąd 6-tygodniowym terminie. – Wstępna ocena uzasadnienia żądań pozwu wskazuje na ich całkowitą bezzasadność – komentuje Tauron.

Wkrótce do Taurona mają wpłynąć kolejne pozwy od spółek związanych z Invenergy.

red. gramwzielone.pl