W lipcu zmalał udział wiatru w krajowym miksie energii

W lipcu zmalał udział wiatru w krajowym miksie energii
Fot. Vestas

Polskie Sieci Elektroenergetyczne odnotowały mniejszy udział energii wiatrowej w krajowym miksie wytwarzania energii elektrycznej za ubiegły miesiąc. Udział pozostałych OZE, bez zawodowych elektrowni wodnych, pozostaje od wielu miesięcy niezmienny, oscylując wokół zaledwie 0,1 proc.

Udział energetyki wiatrowej w krajowym miksie energii elektrycznej w lipcu wyniósł 5,44 proc. wobec 8,30 proc. w czerwcu, 6,64 proc. w maju oraz 9,78 proc. w kwietniu.

W lipcu ubiegłego roku udział elektrowni wiatrowych w krajowym miksie wytwarzania energii wyniósł 5,14 proc., w lipcu 2015 r. sięgnął 5,1 proc., a w lipcu roku 2014 – 3,1 proc.

REKLAMA

W ubiegłym miesiącu działające w kraju elektrownie wiatrowe wyprodukowały 716 GWh energii wobec 663 GWh przed rokiem. Od stycznia do lipca br. generacja wiatrowa wzrosła do 7,41 TWh wobec 6,16 TWh w analogicznym okresie roku ubiegłego.

REKLAMA

Udział źródeł zaliczonych do grupy „inne odnawialne” w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce w ubiegłym miesiącu wyniósł jedynie 0,09 proc. i był podobny jak w poprzednich miesiącach, a także przed rokiem. Odnotowana przez PSE miesięczna produkcja w tym przypadku wyniosła około 12 GWh.

Natomiast udział niewliczonych do powyższej kategorii zawodowych elektrowni wodnych w ubiegłym miesiącu sięgnął 1,07 proc. wobec 1,15 proc. w czerwcu oraz wobec 2,02 proc. w maju br. Elektrownie zawodowe wodne wytworzyły w lipcu 141 GWh energii elektrycznej wobec 152 GWh w lipcu 2016 r.

Największy udział w krajowym miksie wytwarzania energii elektrycznej w ubiegłym miesiącu miały elektrownie pracujące na węglu kamiennym (47,41 proc.), następnie elektrownie spalające węgiel brunatny (36,14 proc.), elektrownie zaliczane do grupy przemysłowych (5,67 proc.), a udział elektrowni gazowych wyniósł 4,17 proc.

W czerwcu br. dominującym źródeł energii w krajowym miksie wytwarzania były elektrownie pracujące na węglu kamiennym (47,49 proc.), następnie elektrownie korzystające z węgla brunatnego (33,25 proc.), elektrownie zaliczone przez PSE do grupy „przemysłowe” (5,69 proc.) oraz zawodowe elektrownie gazowe (4,02 proc.).

red. gramwzielone.pl