Gorszy wynik największego producenta wiatraków. Brak dostaw do Polski

Gorszy wynik największego producenta wiatraków. Brak dostaw do Polski
Fot. Vestas

Duński producent elektrowni wiatrowych Vestas zanotował w minionym kwartale gorsze wyniki niż przed rokiem. Vestas utrzymał przy tym prognozę na cały 2017 r. i zwiększył wartość posiadanych zamówień. 

Największy na świecie producent wiatraków przeznaczonych do pracy na lądzie w II kwartale 2017 r. zanotował przychody na poziomie 2,206 mld euro, co jest wynikiem gorszym o 14 proc. w porównaniu do II kwartału 2016 r. W całym I półroczu br. przychody Vestas wyniosły 4,091 mld euro, co jest wynikiem porównywalnym do wyniku za I połowę 2016 r.

Zysk EBITDA wyniósł 279 mln euro i był niższy o 120 mln euro rok do roku, a marża EBIT sięgnęła 12,6 proc. w porównaniu do 15,6 proc. r/r.

REKLAMA

Zamówienia zebrane w II kwartale dotyczą turbin o łącznej mocy 2,667 GW, a wartość zamówień pozostających w realizacji na koniec czerwca br. wyniosła 9,1 mld euro.

Dodatkowo duńska firma posiadała w połowie br. kontrakty serwisowe warte w sumie 11,1 mld euro. Łączna wartość zamówień w obu obszarach była wyższa o 2,1 mld euro w porównaniu do połowy 2016 r.

Najwięcej zamówień w II kwartale br. Vestas zrealizował do USA (712 MW wobec 3,94 GW w całym 2016 r.), Niemiec (261 MW wobec 1,119 GW w 2016 r.), a także Brazylii (180 MW), Wielkiej Brytanii (135 MW) oraz Maroko (117 MW).

W przypadku rynku polskiego nie odnotowano żadnych dostaw wobec dostarczonych w ubiegłym roku turbin o mocy 77 MW. Natomiast w roku 2015 Duńczycy dostarczyli do naszego kraju turbiny o rekordowej mocy 750 MW. 

REKLAMA

W sumie w minionym kwartale Vestas zrealizował dostawy rzędu 1,834 GW wobec 9,654 GW w całym ubiegłym roku.

Duńczycy utrzymali prognozę na cały 2017 r., w której zapowiadają przychody rzędu 9,25-10,25 mld euro przy marży EBIT rzędu 12-14 proc.

W ubiegłym roku Vestas odnotował wzrost przychodów do poziomu 10,2 mld EUR wobec 8,4 mld EUR w roku 2015. 

Potencjał elektrowni wiatrowych, na który opiewały złożone w ubiegłym roku zamówienia, sięgnął 10,494 GW wobec 8,943 GW w roku 2015. Potencjał elektrowni wiatrowych, które duńska firma dostarczyła w ubiegłym roku, wzrósł o 29 proc. r/r., a moc działających na całym świecie elektrowni Vestas zwiększyła się z 74 GW do 82 GW.

Vestas odnotował też wzrost wartości zamówień w zakresie serwisowania – z 1,8 mld euro w roku 2015 do 10,7 mld euro w roku 2016.

Potencjał wszystkich działających na świecie elektrowni wiatrowych Vestas wynosił na koniec 2016 r. 82 GW, na co złożyło się około 60 tys. zainstalowanych turbin i co stanowi około 16 proc. globalnego potencjału energetyki wiatrowej. 

red. gramwzielone.pl