0,2% powierzchni Warmii i Mazur dobre dla wiatraków?

0,2% powierzchni Warmii i Mazur dobre dla wiatraków?
Better Place press

Po uwzględnieniu propozycji władz woj. warmińsko-mazurskiego okazało się, że tereny nadające się du budowy farm wiatrowych to tylko ok. 0,2% obszarów {więcej}województwa. 

Plany samorządowców z woj. warmińsko-mazurskiego zakładają wyłączenie z potencjalnych lokalizacji farm wiatrowych terenów znajdujących się bliżej niż 2 km od zabudowań, a także obszarów objętych ochroną przyrodniczą i krajobrazową. 

REKLAMA

W tym celu Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego stworzyło mapę obszarów, na których – według władz województwa – wiatraków stawiać się nie powinno. Po uwzględnieniu wskazówek władz samorządowych okazało się, że tereny, które nadawałyby się do budowy farm wiatrowych to zaledwie 0,2% obszaru województwa. 

REKLAMA

Kwestię terenów, na których będzie można budować elektrownie wiatrowe, samorząd województwa warmińsko-mazurskiego chce uregulować w specjalnej uchwale, która jednak nie będzie miała formalnego wpływu na decyzje władz poszczególnych gmin, w których pojawi się kwestia budowy farm wiatrowych. 
gr