Energa: odpis wartości farm wiatrowych na ponad 70 mln zł

Energa: odpis wartości farm wiatrowych na ponad 70 mln zł
Fot. Energa Wytwarzanie

Państwowy koncern energetyczny Energa informuje o kolejnym odpisie aktualizującym wartość aktywów w energetyce wiatrowej. To kolejny odpis w tym obszarze po wykonanym za ubiegły rok, którego wartość wyniosła ponad 0,5 mld zł.

Energa SA informuje dzisiaj, że „w związku z wystąpieniem zmian w otoczeniu rynkowym, takich jak spadek cen świadectw pochodzenia energii oraz utrzymujące się niskie ceny energii elektrycznej, zostały zidentyfikowane przesłanki, które mogą skutkować spadkiem wartości odzyskiwalnej niektórych aktywów”.

W wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości za III kwartał 2017 roku, w dniu 13 października 2017 roku podjęta została decyzja o rozpoznaniu w Segmencie Wytwarzania odpisów aktualizujących wartość istniejących farm wiatrowych na łączną kwotę 70,6 mln zł oraz wartość firmy (goodwill) w wysokości 10,9 mln zł. Łączny wpływ w/w odpisów na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017 roku Grupy Energa wynosi 81,4 mln zł. Powyższa operacja ma charakter niegotówkowy. Obciąży ona wynik operacyjny Grupy Energa bez wpływu na wynik EBITDA – czytamy w dzisiejszym komunikacie spółki.

REKLAMA

Po dokonanych odpisach wartość księgowa farm wiatrowych w skonsolidowanym bilansie Grupy Energa ma wynieść – według aktualnych szacunków spółki – 520,5 mln zł, w tym 8,1 mln zł obejmuje projektowane elektrownie wiatrowe.

Odpis zostanie uwzględniony w wynikach Energi za III kwartał 2017 r. Ich publikacja ma nastąpić 8 listopada br.

REKLAMA

To kolejny odpis w energetyce wiatrowej wykonany przez Energę. Ubiegłoroczny wynik spółki został obciążony odpisami rzędu 552  mln zł z powodu utraty wartości aktywów w tym obszarze.

W portfelu spółki Energa Wytwarzanie są cztery farmy wiatrowe – zbudowana w roku 2009 jeszcze przez hiszpańską Iberdrolę farma wiatrowa Karścino o mocy 90 MW, uruchomiona w roku 2010 i należąca wcześniej do Dong Energy farma wiatrowa Karcino o mocy 51 MW, zbudowana w roku 2012 farma wiatrowa Bystra o mocy 24 MW, a także farma wiatrowa Myślino o mocy 20 MW, która produkcję energii rozpoczęła w roku 2014.

Po I półroczu 2017 r. Energa chwaliła się dobrymi wynikami finansowymi. W pierwszej połowie roku Energa osiągnęła 5,2 mld zł przychodów, czyli o 5 proc. więcej niż rok wcześniej, a także wypracowała zysk netto w wysokości 488 mln zł – o 34 proc. wyższy od oczyszczonego z odpisów wyniku roku ubiegłego. EBITDA wyniosła 1 143 mln zł i była wyższa o 53 mln zł.

Wysokie odpisy wartości aktywów wiatrowych głównie z powodu niskich cen energii i zielonych certyfikatów podawały wcześniej również pozostałe państwowe koncerny energetyczne – PGE, Tauron i Enea. 

red. gramwzielone.pl