Energa potwierdza odpisy w energetyce wiatrowej

Energa potwierdza odpisy w energetyce wiatrowej
Fot. Energa

Grupa Energa po trzech kwartałach 2017 r. odnotowała poprawę wyników finansowych i operacyjnych. W segmencie wytwarzania odnotowano znaczący wzrost produkcji energii we wszystkich technologiachw tym w energetyce wodnej i wiatrowej. W tej ostatniej Energa potwierdziła kolejny odpis wartości aktywów.

Energa informuje, że po dziewięciu miesiącach tego roku jej zysk netto wyniósł 559 mln zł w porównaniu do 74 mln zł w analogicznym okresie 2016 r.

W samym III kwartale EBITDA Grupy Energa wyniosła pół miliarda złotych, czyli o 14 proc. więcej niż rok wcześniej, a wynik netto 71 mln zł w porównaniu do 190 mln w 2016 r.

REKLAMA

Grupa podkreśla przy tym, że przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów o zdarzenia jednorazowe o charakterze niegotówkowym w III kw. br. jej zysk był wyższy aż o ponad 80 proc. w porównaniu do III kw. 2016 roku.

Dominujące znaczenie dla wyników Grupy w III kw. br. miała niezmiennie dystrybucja. Przychody tego segmentu były wyższe o 7 proc. niż rok temu.

Segment Dystrybucja wypracował 82 proc. EBITDA Grupy w III kwartale br. EBITDA tego segmentu była wyższa o ok. 5 proc. niż w roku poprzednim i wyniosła 411 mln zł. – Na tak dobry wynik wpłynęła wyższa marża na dystrybucji wynikająca z korzystnej struktury sprzedaży. Pozytywny wpływ miał także niższy poziom kosztów OPEX (głównie odpisy aktualizujące należności – zapewnia Energa.

Zysk netto w III kwartale br. był w segmencie dystrybucji wyższy niż w tym samym kwartale roku poprzedniego o 14 mln zł. Wyższy o 182 GWh (o 3 proc.) był też wolumen dystrybuowanej energii.

Spółka zaznacza, że dzięki podpisaniu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umów finansowania hybrydowego w III kwartale br. pozyskała 250 mln euro na modernizację oraz rozbudowę aktywów dystrybucyjnych w latach 2017-2019. Szacowane nakłady kwalifikowane w tym okresie to ponad 800 mln euro.

REKLAMA

Segment Wytwarzanie poprawił swój wynik EBITDA o 63 mln zł w porównaniu do III kw. 2016 roku. Energa informuje, że osiągnięte 90 mln zł EBITDA to efekt wyższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, praw majątkowych oraz regulacyjnych usług systemowych.

Wzrost produkcji energii elektrycznej w porównaniu do III kw. ub. roku odnotowano we wszystkich głównych aktywach, w elektrowni w Ostrołęce (o 12 proc.), elektrociepłowniach (o 33 proc.), źródłach wodnych (o 30 proc.) i wiatrowych (o 26 proc.).

W III kwartale 2017 roku w Segmencie Wytwarzania dokonano odpisów aktualizujących wartość istniejących farm wiatrowych na łączną kwotę 70,6 mln zł i projektowanych farm wiatrowych na wartość 4,1 mln zł oraz wartość firmy (goodwill) w wysokości 10,9 mln zł.

Po dokonanych odpisach wartość księgowa farm wiatrowych w skonsolidowanym bilansie Grupy Energa ma wynieść – według szacunków spółki – około 520,5 mln zł, w tym 8,1 mln zł obejmuje projektowane elektrownie wiatrowe.

To kolejny odpis w energetyce wiatrowej wykonany przez Energę. Ubiegłoroczny wynik spółki został obciążony odpisami rzędu 552  mln zł z powodu utraty wartości aktywów w tym obszarze.

W portfelu spółki Energa Wytwarzanie są cztery farmy wiatrowe – zbudowana w roku 2009 jeszcze przez hiszpańską Iberdrolę farma wiatrowa Karścino o mocy 90 MW, uruchomiona w roku 2010 i należąca wcześniej do Dong Energy farma wiatrowa Karcino o mocy 51 MW, zbudowana w roku 2012 farma wiatrowa Bystra o mocy 24 MW, a także farma wiatrowa Myślino o mocy 20 MW, która produkcję energii rozpoczęła w roku 2014.

Segment Sprzedaż w III kwartale 2017 roku, mimo – jak zaznacza Energa – wyraźnego spadku marży na sprzedaży energii elektrycznej oraz niskich dochodów z obrotu gazem, wypracował dodatni wynik EBITDA na poziomie 13 mln zł

We wrześniu br. Energa Obrót  podjęła decyzję o uznaniu długoterminowych umów na zakup zielonych certyfikatów za nieważne z uwagi na tryb ich zawarcia – jak uzasadniała spółka – bez przeprowadzenia przetargu. – Wśród nich znalazły się umowy generujące ogromne straty dla Segmentu Sprzedaż (rozliczenia oparte o opłatę zastępczą, a nie ceny rynkowe). Decyzja ta nie wpłynie znacząco na wyniki Segmentu w 2017 roku z uwagi na dokonanie umorzenia zdecydowanej większości certyfikatów za bieżący rok. Pozytywnego wpływu na wyniki należy oczekiwać w kolejnych latach – zapewnia Energa. 

red. gramwzielone.pl