Kluczowa inwestycja dla belgijskiego offshore

Kluczowa inwestycja dla belgijskiego offshore
Fot. Elia

Belgijski operator systemu przesyłowego Elia oficjalnie uruchomił linię wysokiego napięcia, którą będzie przesyłana energia z belgijskich farm wiatrowych na morzu. Koszt projektu o nazwie Stevin wyniósł w sumie około 340 mln euro.

Linią 380 kV o długości 47 km, która połączy Zeebrugge i Zomergem, będzie przesyłana energia elektryczna produkowana przez znajdujące się u wybrzeży Belgii morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy 3 GW, czyli odpowiadającej trzem dużym reaktorom jądrowym.

Część z farm wiatrowych, z których energia będzie przesyłana z udziałem nowego połączenia, już produkuje energię. Są to projekty Northwester 2 (224 MW), Belwind (165 MW), Nobelwind (165 MW), Northwind (216 MW) oraz C-Power (325 MW).

REKLAMA

W trakcie budowy w belgijskiej strefie offshore są farmy wiatrowe Rentel i Norther, a nowe połączenie obsłuży również planowane farmy wiatrowe Mermaid, Northwester 2 oraz Seastar.

Energia będzie przesyłana na ląd ze zbudowanej przez Elia i zlokalizowanej 40 km od belgijskiego wybrzeża platformy tzw. Modular Offshore Grid (MOG), do której zostaną podłączone morskie farmy wiatrowe.

REKLAMA

Inwestycja ukończona przez Elia ma być elementem transgranicznego systemu przesyłowego, który ułatwi wymianę energii między Belgią i Wielką Brytanią w ramach połączenia o nazwie Nemo Link, poprawiając elastyczność obu systemów i bezpieczeństwo energetyczne tych krajów.

Elia podkreśla, że dzięki tej inwestycji możliwe stanie się tworzenie morskich interkonektorów również z pozostałymi państwami w regionie.

Jak informuje belgijski operator, zebranie niezbędnych pozwoleń do uruchomienia tej inwestycji zajęło siedem lat, a prace konstrukcyjne rozpoczęto w roku 2015. Codziennie przy budowie pracowało przeciętnie około 250 osób.

W drugim etapie tego projektu Elia ma zdemontować stare linie przesyłowe o długości 53 km, umieszczając pod ziemią cześć z nich, o długości 35 km.

Belgijski operator obsługuje linie przesyłowe o długości w sumie 18,3 tys. km, umożliwiając dostawy dla około 30 mln odbiorców końcowych.

red. gramwzielone.pl