Znowu niższa cena w aukcji dla lądowych wiatraków w Niemczech

Znowu niższa cena w aukcji dla lądowych wiatraków w Niemczech
Fot. Staffan Enbom, flickr cc

W trzeciej tegorocznej aukcji dla lądowej energetyki wiatrowej w Niemczech przyznano kontrakty na sprzedaż energii z instalacji o łącznej mocy 1 GW. Po raz kolejny odnotowano spadek średnich cen za energię, które zaoferowali inwestorzy.

Aukcje dla lądowej energetyki wiatrowej w Niemczech odbywają się w tym roku po raz pierwszy w przeciwieństwie do aukcji dla elektrowni fotowoltaicznych, które są prowadzone za naszą zachodnią granicą już od roku 2015.

Niemiecki regulator Bundesnetzagentur (BnetzA) podał, że średnia cena energii, którą zaoferowali zwycięscy inwestorzy w ostatniej z trzech przeprowadzonych w tym roku aukcji dla energetyki wiatrowej na lądzie wyniosła 38,2 EUR/MWh i była o 11 proc. niższa od średniej z poprzedniej aukcji z sierpnia br., która wyniosła 42,9 EUR/MWh.

REKLAMA

W pierwszej aukcji dla lądowej energetyki wiatrowej w Niemczech przeciętne ceny sięgnęły 57,1 EUR/MWh, przy czym najniższa cena wyniosła 42 EUR/MWh.

W ostatniej aukcji złożono 210 ofert na łączną moc 2,591 GW, w tym 89 proc. ofert przypadło na spółdzielnie energetyczne. 15 ofert wykluczono na wstępie ze względu na uchybienia formalne. 

Ostatecznie zaakceptowano 61 ofert o łącznej mocy 1,008 GW. Po raz kolejny przeważyły oferty złożone przez lokalne spółdzielnie energetyczne, na które przypadło 60 złożonych skutecznie ofert. Ceny za energię zaproponowane w ramach tych ofert wahały się od 22 EUR/MWh do 38,2 EUR/MWh.

Cena przyznawana za sprzedaż energii dla ofert składanych przez spółdzielnie ostatecznie jest ustalana na poziomie najwyższej ceny z ofert zakwalifikowanych do wsparcia. Inaczej jest w przypadku pozostałych inwestorów, gdzie stosuje się model tzw. pay-as-bid, czyli inwestor sprzedaje energię po cenie, którą zaoferował i nie mają znaczenia ceny zaoferowane przez innych inwestorów.

W sumie na podstawie tegorocznych trzech aukcji mają powstać lądowe elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 2,82 GW.

Przejście na aukcyjny system wsparcia stwarza ryzyko spadku zamówień dla producentów elektrowni wiatrowych. Inwestorzy, którzy wygrali aukcję, mogą poczekać z zamówieniami na turbiny, a biznes producentów wiatraków – zwłaszcza niemieckiego Nordex – jest w dużej mierze uzależniony od inwestycji realizowanych w Niemczech.

REKLAMA

Spółdzielnie energetyczne, które są największym wygranym dotychczasowych niemieckich aukcji dla wiatru na lądzie, mają na uruchomienie produkcji energii aż 4,5 roku.

W komentarzu z sierpnia tego roku Nordex stwierdził, że wycofywanie się z systemu taryf gwarantowanych oraz czas niezbędny do uruchomienia pierwszych instalacji na podstawie organizowanych od tego roku aukcji może oznaczać lukę inwestycyjną dla największego europejskiego rynku lądowej energetyki wiatrowej, a to uderzy w producentów wiatraków, którzy będą zmuszeni do redukcji zatrudnienia. 

Koniec taryf gwarantowanych

Wdrożony w tym roku w Niemczech system aukcyjny obejmuje wszystkie projekty wiatrowe o mocy powyżej 750 kW. Dla mniejszych instalacji pozostawiono możliwość rozliczeń w systemie taryf gwarantowanych, o których przyznanie inwestorzy nie muszą konkurować tak jak w przypadku systemu aukcyjnego.

Do systemu taryf gwarantowanych, w którym inwestorom przysługuje prawo do stałej, preferencyjnej taryfy w okresie 20 lat, mogą jeszcze wejść projekty, których realizacja została zatwierdzona przez niemieckie władze do końca 2016 r. Niemieckie stowarzyszenie branży wiatrowej BWE szacuje potencjał takich projektów na 8,4 GW.

Taryfy dla nowych instalacji, uruchamianych począwszy od 2018 r., zostaną obniżone z obowiązującego na początku br. poziomu 0,0838 EUR/kWh do 0,0749 EUR/kWh, a następnie do 0,0697 EUR/kWh dla farm wiatrowych uruchamianych od października 2018 r.

W I połowie br. Niemcy okazali się po raz kolejny liderem w budowie elektrowni wiatrowych. W pierwszych sześciu miesiącach br. przyłączyli wiatraki o mocy 2,2 GW, podczas gdy w całej Europie w tym czasie przyłączono 6,1 GW.

Potencjał farm wiatrowych u naszych zachodnich sąsiadów na koniec 2016 r. wyniósł 50,02 GW, z czego w ubiegłym roku uruchomiono 5,44 GW (w tym 813 MW na morzu), co przełożyło się na inwestycje warte około 5,32 mld euro i co stanowiło 44 proc. wszystkich nowych mocy uruchomionych w europejskiej energetyce wiatrowej. Rok wcześniej Niemcy uruchomili natomiast farmy wiatrowe o mocy 6 GW.

W tym roku Niemcy rozstrzygnęli ponadto pierwszą z aukcji dedykowanych morskiej energetyce wiatrowej, w której inwestorzy zaoferowali sprzedaż energii bez gwarantowanej ceny, chcąc polegać jedynie na cenach energii uzyskanych na rynku. Więcej na ten temat w artykule: Niemcy rozstrzygnęli aukcję dla offshore. Oferty za 0 EUR/MWh.

red. gramwzielone.pl