Pozwolenia potrzebne do budowy farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim

Pozwolenia potrzebne do budowy farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim
Dong Energy press

Jakie dokumenty musi zebrać inwestor, który chce wybudować farmę wiatrową w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego? {więcej}

Jak informuje Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, proces ubiegania się o niezbędne pozwolenia w zakresie budowy farmy wiatrowej na Bałtyku może trwać aż 3-7 lat. Niezbędne pozwolenia, które musi uzyskać inwestor, to:

REKLAMA

1. Pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich (tzw. decyzja lokalizacyjna), które wydaje Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (po uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania dla obszarów morskich pozwolenia będzie wydawać właściwy Urząd Morski). Tzw. decyzja lokalizacja może zostać wydana na 30 lat z możliwością wydłużenia jej obowiązywania o kolejne 20 lat. Opłata za wydanie decyzji lokaliazazyjnej to 1% wartości planowanego przedsięwzięcia. 
2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (tzw. decyzja środowiskowa) – wydaje ją Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
3. Warunki przyłączenia do sieci energetycznej wydawane przez PSE Operator
4. Pozwolenie na budowę – wydawane przez właściwego Wojewodę. 

REKLAMA

gramwzielone.pl