Estończycy z pierwszą umową na zakup energii z OZE w Polsce

Estończycy z pierwszą umową na zakup energii z OZE w Polsce
Daniel X. O'Neil, flickr cc

Enefit Polska, spółka zależna estońskiej grupy Eesti Energia, podpisała kontrakt na zakup energii elektrycznej z farmy wiatrowej należącej do spółki Gewind. Dodatkowo Enefit będzie realizować dostawę energii na potrzeby własne farmy. Jest to pierwsza umowa tego typu zawarta na polskim rynku przez Enefit, która jednocześnie zaznacza wkroczenie firmy na rodzimy rynek OZE z nowym zakresem usług.

Poszerzenie obszaru naszej działalności w Polsce o sektor OZE wpisuje się w ogólną strategię grupy Eesti Energia, która zakłada zwiększenie udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w całym portfelu wytwórczym – mówi Maciej Kowalski, dyrektor zarządzający Enefit Polska – Polski rynek OZE jest dla nas interesujący w obszarze zakupu energii od wytwórców na podstawie umów indywidualnych, ale także inwestycji, w szczególności w źródła fotowoltaiczne.

Umowa na zakup energii elektrycznej od farmy wiatrowej Gewind została zawarta na 12 miesięcy. Wytwórca będzie sprzedawać energię firmie Enefit w formule spot, czyli po zmiennej cenie rynku dnia następnego ustalanej zgodnie z aktualnym kursem na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). Formuła ta pozwala wytwórcy korzystać z okresowych wzrostów cen na giełdzie i maksymalizować zyski. Jest to popularne podejście do kontraktacji w krajach bałtyckich. Obecnie aż 40 proc. klientów korporacyjnych Eesti Energia w Estonii kupuje energię elektryczną w formule spot.

REKLAMA

Enefit Polska podkreśla, że z początkiem 2018 roku wchodzą w życie nowe przepisy ustawy o OZE, zgodnie z którymi cena regulowana przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) przestanie obowiązywać. Oznacza to, że producenci energii ze źródeł odnawialnych będą mogli wybrać partnera handlowego, który kupi od nich energię elektryczną i dostarczy usługi bilansowania.

REKLAMA

Enefit Polska z grupy Eesti Energia – największego producenta energii w krajach bałtyckich – oferuje usługę zakupu energii elektrycznej i bilansowania handlowego (POB). Rozliczenie może się odbywać w trzech formułach, które zakładają zróżnicowany udział ceny gwarantowanej i giełdowej dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta (cena stała, cena spot lub formuła mieszana).

Na początku grudnia Eesti Energia ogłosiła, że wychodzi z działalnością w obszarze produkcji energii ze źródeł odnawialnych na rynki zagraniczne. Ta część biznesu będzie realizowana przez Enefit Green, spółkę z grupy Eesti Energia. W ten sposób estoński koncern planuje zwiększyć swoją obecność na rynku OZE w regionie Morza Bałtyckiego. Strategiczny cel grupy zakłada wytwarzanie 40 proc. energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 2021 roku.

Eesti Energia, do której należy działający w Polsce Enefit, jest estońskim państwowym koncernem energetycznym z własnym górnictwem, konwencjonalnym i odnawialnym wytwarzaniem energii, dystrybucją i międzynarodowym obrotem energią. Firma powstała 1939 roku i jest jednym z największych wydobywców i przetwórców łupków bitumicznych na świecie. Udział Grupy w estońskim rynku energii elektrycznej wynosi 60 proc., a w rynku krajów bałtyckich łącznie 25 proc.

W 2016 r. przychody ze sprzedaży Grupy Eesti Energia sięgnęły 742,1 mln euro, a EBITDA była równa 327,3 euro. W tym czasie sprzedaż energii w ramach Grupy Eesti Energia wyniosła 9 TWh, a zysk netto 171 mln euro. 

red. gramwzielone.pl