Energetyka wiatrowa z rekordowym udziałem w miksie Danii

Energetyka wiatrowa z rekordowym udziałem w miksie Danii
Fot. CGP Grey, flickr cc

Generacja z farm wiatrowych w Danii osiągnęła w 2017 roku rekordowy poziom. Tak dużego udziału w krajowym miksie wytwarzania energetyka wiatrowa nie ma w żadnym innym kraju.

Jak poinformował duński operator systemu elektroenergetycznego Energinet, w 2017 r. działające w Danii farmy wiatrowe wyprodukowały ok. 14,7 TWh energii elektrycznej, co stanowi dotychczasowy rekord rocznej generacji z wiatru w tym kraju.

Dzięki temu energetyka wiatrowa zwiększyła udział w miksie wytwarzania energii elektrycznej w Danii za rok 2017 aż do 43,6 proc., bijąc poprzedni rekord odnotowany w roku 2015, kiedy duńskie wiatraki osiągnęły 42-proc. udział w krajowym miksie generacji. Eneginet zaznaczał wówczas, że jeśli w tamtym roku na pełnych obrotach pracowałyby morskie wiatraki na farmach Anholt i Horns Rev, wówczas wynik za 2015 r. wyniósłby 43,5 proc.

REKLAMA

Co ciekawe Duńczycy odnotowują, że taka sytuacja ma miejsce mimo, że liczba pracujących w ich kraju turbin w ostatnich latach spadła. Najwięcej turbin mieli w roku 2001, a od tego czasu ich wolumen zmniejszył się o około 20 proc. Mimo tego spadku łączny potencjał duńskich farm wiatrowych od tego czasu się podwoił i – wliczając także turbiny pracujące na morzu – wynosi obecnie około 5,3 GW.

W najbliższych latach duński potencjał wiatrowy mocno zwiększą projekty offshore, do których realizacji przymierza się szwedzki koncern Vattenfall – dzięki wygranym aukcjom, które przeprowadziła Kopenhaga.

Ostatnio Vattenfall informował o wyborze turbin Siemens-Gamesa o łącznej mocy ok. 1 GW dla części z tych projektów. Chodzi o realizowany w duńskiej części Morza Bałtyckiego projekt Kriegers Flak o mocy aż 605 MW, a także o projekty Vesterhav Syd oraz Nord, które powstaną w duńskiej części Morza Północnego i których moc wyniesie w sumie 350 MW.

REKLAMA

W zorganizowanej w 2016 roku aukcji na projekt Kriegers Flak szwedzki koncern zaproponował cenę na poziomie 50 euro/MWh, a w przypadku wcześniejszych aukcji na Vesterhav Syd oraz Nord cena wyniosła 61 EUR/MWh.

W przypadku aukcji na Kriegers Flak zakontraktowano zakup 30 TWh energii elektrycznej. Szacuje się, że taki wolumen produkcji powinien zostać osiągnięty po 12 latach od uruchomienia generacji. Wsparcie zostanie przyznane przez duńskie władze jako premia ponad uzyskaną cenę energii na rynku Nord-Pool.

Instalacja turbin na farmach wiatrowych Vesterhav Syd oraz Nord ma się zakończyć w roku 2020, a na farmie wiatrowej Kriegers Flak rok później.

W trakcie budowy u wybrzeży Danii jest morska farma wiatrowa Horns Rev 3 o mocy 406 MW. Ta inwestycja to efekt aukcji wygranej przez Vattenfall w roku 2015. Zaoferowana przez szwedzki koncern taryfa za sprzedaż energii wyniosła ok. 103 EUR/MWh.

Farma wiatrowa Horns Rev 3 będzie się składać z 49 elektrowni wiatrowych, z których moc każdej wyniesie aż 8,3 MW. Wiatraki dostarczy duńsko-japońskie konsorcjum MHI Vestas

red. gramwzielone.pl