EDPR zwiększył produkcję energii z wiatraków w Polsce, ale zmniejszył przychody

EDPR zwiększył produkcję energii z wiatraków w Polsce, ale zmniejszył przychody
Farma wiatrowa Margonin. Foto. EDP Renovaveis press

Wywodzący się z Portugalii deweloper odnawialnych źródeł energii należy do największych operatorów farm wiatrowych w naszym kraju. W ubiegłym roku działające w Polsce farmy wiatrowe EDPR odnotowały istotną poprawę współczynnika wykorzystania mocy, co przełożyło się na większy uzysk energii. EDPR sprzedał ją jednak taniej niż w roku 2016.

EDPR to jeden z pierwszych inwestorów, którzy pojawili się na polskim rynku odnawialnych źródeł energii, korzystając z wdrożenego w roku 2005 systemu zielonych certyfikatów. Już rok później Portugalczycy uruchomili swoją największą polską farmę wiatrową, która powstała w wielkopolskim Margoninie i której mocy wynosi 120 MW.

Obecnie EDPR posiada w Polsce farmy wiatrowe o łącznej mocy 418 MW. Więcej wiatraków w naszym kraju ma tylko PGE (542,7 MW).

REKLAMA

EDPR podał, przy okazji publikacji wyników finansowych za 2017 rok, że przeciętny współczynnik wykorzystania mocy w przypadku polskich farm wiatrowych wyniósł w ub.r. 30 proc. wobec 25 proc. w roku 2016.

Tak wysokiego współczynnika wykorzystania mocy nie odnotowano w innych europejskich krajach, w których energię z wiatru produkuje EDPR. W Hiszpanii (2,244 GW) wyniósł on 27 proc., taki sam odnotowano w Portugalii (1,253 GW) oraz we Włoszech (27 proc.). Niższy był również w Belgii (71 MW), gdzie osiągnięto 21 proc., Francji (410 MW) – 23 proc., a także w Rumunii (521 MW) – 28 proc.

Lepszy współczynnik mocy EDPR odnotował natomiast w Brazylii (aż 43 proc.) oraz Ameryce Północnej (35 proc.).

W efekcie lepszego współczynnika wykorzystania mocy EDPR wyprodukował w naszym kraju w ub.r. 1,093 TWh energii elektrycznej wobec 951 GWh w roku 2016, co oznacza wzrost o 15 proc.

REKLAMA

Portugalczycy podają też, że na energii wyprodukowanej w naszym kraju zarobili w ubiegłym roku 68,1 mln euro wobec 70,9 mln euro w roku 2016. Gorszy wynik sprzedaży to efekt niższych przychodów, które EDPR uzyskał za sprzedawaną energię.

Przeciętny przychód uzyskany na MWh energii wyniósł w ub.r. 62,2 EUR wobec 74,5 EUR w roku 2016. EDPR tłumaczy to niższymi przychodami ze sprzedaży zielonych certyfikatów.

Dla porównania – uzyskany w 2017 r. średni przychód za MWh w Portugalii wyniósł 90 EUR, we Francji 90,4 EUR, w Belgii 105,4 EUR, we Włoszech 120,9 EUR, a w Rumunii 73,7 EUR.

Przeciętne przychody, jakie EDPR generował w ubiegłym roku na energii ze zlokalizowanych na całym świecie elektrowni OZE, wyniosły 59,2 EUR/MWh wobec 60,5 EUR/MWh rok wcześniej. 

Na koniec 2017 roku EDPR zarządzał elektrowniami OZE o łącznej mocy około 11 GW, które są zlokalizowane w 11 krajach i które w ub.r. wyprodukowały 27,6 TWh energii elektrycznej. W tym w ubiegłym roku uruchomiono 600 MW, z czego 424 MW w Ameryce Północnej, 127 MW w Brazylii, a tylko 49 MW w Europie.

Przychody koncernu zatrudniającego około 1,22 tys. pracowników za 2017 rok wyniosły 1,827 mld euro wobec 1,651 mld euro rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 276 mln dolarów wobec 56 mln dolarów w roku 2016.

red. gramwzielone.pl