Decyzje sądu ws. zabezpieczenia roszczeń na korzyść Energi

Decyzje sądu ws. zabezpieczenia roszczeń na korzyść Energi
Energa press

Do czasu rozstrzygnięcia właściwych sporów Energa nie będzie musiał wypłacać należności wynikających z umów na zakup zielonych certyfikatów, które w ubiegłym roku uznała za nieważne. Taka decyzja sądu nie przesądza jednak wyroków w sprawach o ewentualne odszkodowania.

We wrześniu ubiegłego roku należąca do grupy Energa spółka Energa-Obrót poinformowała, że zaprzestaje wykonywania części umów na zakup zielonych certyfikatów od operatorów farm wiatrowych. Spółka tłumaczyła się, że formalną podstawą takiej decyzji miało być zawarcie tych umów bez zastosowania odpowiednich przepisów z Prawa zamówień publicznych.

Wiadomo, że faktycznym powodem była chęć zaoszczędzenia na zakupie certyfikatów, które Energa może teraz kupić na rynku dużo taniej niż na warunkach w zawartych kilka lat temu umowach. Spółka oszacowała oszczędności z powodu zaprzestania wykonywania umów na zakup certyfikatów tylko w 2018 roku na 110 mln zł. Łączne oszczędności, liczone za okres do końca obowiązywania tych umów, miałyby wynieść 2,1 mld zł.

REKLAMA

Jak informuje „Rzeczpospolita”, po tej decyzji pięć spółek z grupy Wind Invest, w które uderzyła decyzja Energi, wystąpiło do sądu o zabezpieczenie roszczeń, czyli wypłacanie należności do czasu rozstrzygnięcia właściwych sporów.

Teraz sądy rozstrzygnęły 4 z 5 spraw, uznając, że Energa nie będzie musiała realizować zakupu zielonych certyfikatów od farm wiatrowych należących Wind Invest do czasu rozstrzygnięcia postępowań.

REKLAMA

Jak zastrzega prawnik cytowany przez „RZ”, decyzje o braku zabezpieczenia roszczeń to praktyka często stosowana przez polskie sądy. Taka decyzja nie przesądza jednak o wynikach właściwych postępowań dotyczących ewentualnych odszkodowań.

Osobne postępowania przed międzynarodowymi sądami arbitrażowymi będą prowadzone na wniosek amerykańskiego funduszu Invenergy, do którego należy grupa Wind Invest.

Z częścią spółek, zarządzających wiatrakami o łącznej mocy 210 MW, w które uderzyła ubiegłoroczna decyzja Energi, gdański koncern energetyczny ma obecnie prowadzić rozmowy nt. ugody.

Ostatnio o przebiegu spraw wynikających z zaprzestania wykonywania umów na zakup zielonych certyfikatów z części farm wiatrowych informował BOŚ Bank, który udzielił finansowania na te inwestycje. Więcej na ten temat w artykule: Jak decyzja Energi ws. zielonych certyfikatów dotknęła BOŚ?

red. gramwzielone.pl