"Wiatrówka" obroniła wsparcie w nowym systemie zielonych certyfikatów

"Wiatrówka" obroniła wsparcie w nowym systemie zielonych certyfikatów
danishwindindustryassociation/ flickr cc-by-nc-2.0

{więcej}Rozwiązania w nowym projekcie ustawy o OZE są o wiele bardziej korzystne dla operatorów farm wiatrowych niż zakładała to pierwsza wersja ustawy pokazana w grudniu 2011 r. 

Jak pokazuje rozwój energetyki odnawialnej na naszym rynku w ostatnich latach, obowiązujący w Polsce od roku 2005 system wsparcia w postaci zielonych certyfikatów jest bardzo korzystny dla deweloperów farm wiatrowych, których atrakcyjny system dopłat do produkcji energii wiatrowej zachęcał do realizacji projektów mimo długoletniego i ryzykownego procesu realizacji projektów. 

Zgodnie z planami Ministerstwa Gospodarki, nowy system wsparcia dla OZE, który ma być wprowadzony w życie wraz z nową ustawą o OZE od poczatku przyszłeg roku, wielkość dopłat dla „wiatrówki” ma jednak ograniczyć. 

REKLAMA

Wstępne rozwiązania przyjęte w projekcie nowej ustawy o OZE opublikowanym w grudniu ubiegłego roku znacząco pogarszały sytuację deweloperów i operatorów farm wiatrowych m.in. poprzez zmniejszenie wielkości wsparcia w postaci zielonych certyfikatów do jego 70% obecnej wartości, co miało dotyczyć także inwestycji już oddanych do użytku, a także poprzez odebranie gwarancji zakupu energii z farm wiatrowych, co mogłoby znacząco ograniczyć zainteresowanie inwestorów rynkiem energii wiatrowej w Polsce. 

REKLAMA

Zamieszanie wokół nowej ustawy, z którym mamy do czynienia w tym roku, sprawiło – w opinii wielu uczestników rynku – odłożenie planów dotyczących nowych inwestycji w farmy wiatrowe – m.in. na skutek wstrzymania kredytowania nowych projektów przez banki niepewne rentowności tego rodzaju inwestycji. 

Na szczęście dla branży energetyki wiatrowej, Ministerstwo Gospodarki ostatnio postanowiło wycofać się z początkowych pomysłów i poprawiło jej perspektywy w nowej wersji ustawy, której założenia zostały zaprezentowane 29 maja. 

Zgodnie z nimi, operatorzy farm wiatrowych, które zostały lub zostaną oddane do użytku przed wprowadzeniem w życie nowej ustawy, utrzymają obecny, korzystny poziom wsparcia przez 15 lat od ich uruchomienia. Po drugie, Ministerstwo Gospodarki zdecydowało się wprowadzić do nowej ustawy zapisy mówiące o obowiązku zakupu energii z OZE przez operatorów energetycznych po określonej cenie, a po trzecie „wiatrówka” odzyskała częściowo wsparcie – w stosunku do początkowo zaproponowanego przez rząd współczynnika korygującego wartość zielonych certyfikatów, wynoszącego 0,7. 

Zgodnie z ostatnimi propozycjami, farmy wiatrowe o mocy od 200 do 500 kW oddane do użytku w latach 2013-2014 mają otrzymać współczynnik 1,2, a farmy wiatrowe o mocy powyżej 500 kW – 0,9 – co oznacza niewiele mniejsze wsparcie w stosunku do obowiązującego i dzięki czemu deweloperzy już rozpoczętych projektów nie będą musieli znacząco rewidować prognoz przychodów. 
pp, gramwzielone.pl