Zmiany w podatku od wiatraków to dla PGE kilkadziesiąt mln zł

Zmiany w podatku od wiatraków to dla PGE kilkadziesiąt mln zł
Farma wiatrowa Lotnisko. Fot. PGE

Wprowadzone ostatnio korzystne zmiany w zakresie zasad naliczania podatku od wiatraków wpłyną pozytywnie zwłaszcza na biznes Polskiej Grupy Energetycznej, która jest największym producentem energii wiatrowej w kraju. PGE posiada elektrownie wiatrowe o łącznej mocy ponad 0,5 GW.

Pod koniec ubiegłego roku Polska Grupa Energetyczna szacowała, że przywrócenie poprzedniego stanu w zakresie podatku od elektrowni wiatrowych, obowiązującego przed 2017 r., przełożyłoby się na zmniejszenie opodatkowania jego wiatraków o 35 mln zł w skali roku. 

W raporcie finansowym za I poł. 2018 roku PGE wskazuje teraz na „pozytywne zmiany regulacyjne dotyczące kosztów utrzymania farm wiatrowych w segmencie Energetyki Odnawialnej ze względu na zmiany legislacyjne w zakresie ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w elektrownie wiatrowe, wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 7 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw”.

REKLAMA

W związku ze zmianą ustawy o odnawialnych źródłach energii, elektrownie wiatrowe nie będą już w całości uznawane za budowlę, co przełoży się na zmniejszenie obciążenia podatkiem od nieruchomości. Zmiana podstawy opodatkowania obowiązuje retroaktywnie, od 1 stycznia 2018 r.

O ile jednak ostatnia nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii wyjaśniła sytuację związaną z naliczaniem podatku od wiatraków za okres od początku 2018 r., o tyle nie odniosła się do wyższego podatku od wiatraków, obowiązującego po raz pierwszy w roku 2017. Tutaj jednak z pomocą operatorom wiatraków może przyjść Naczelny Sąd Administracyjny, który zajmuje się skargami na wyższy podatek i który decyzję w tym zakresie powinien podjąć w przyszłym miesiącu.

REKLAMA

Obecnie Polska Grupa Energetyczna dysponuje za pośrednictwem spółki PGE Energia Odnawialna 14 farmami wiatrowymi o mocy 542,7 MW, 29 elektrowniami wodnymi o mocy 95,8 MW, 4 elektrowniami szczytowo-pompowymi o mocy 1,542 GW oraz jedną farmą fotowoltaiczną o mocy 600 kW zlokalizowaną na górze Żar w powiecie żywieckim.

Na koniec maja br. wartość rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych spółki PGE Energetyka Odnawialna wyniosła 2 289 mln zł. W wyniku przeprowadzonego testu na utratę wartości aktywów oszacowano wartość użytkową testowanych aktywów w wysokości 5 238 mln zł, stwierdzając brak konieczności ujęcia bądź rozwiązania odpisów aktualizujących wartość tych aktywów.

W pierwszej połowie br. PGE odnotowało istotną poprawę swojego wyniku w segmencie energetyki odnawialnej. Więcej na ten temat w artykule: Ceny certyfikatów będą rosnąć jeszcze kilka lat. Tak ocenia PGE.

red. gramwzielone.pl

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o